LAMU og LSU i ACA

Dit samarbejdsudvalg (LSU)

Har du spørgsmål, tvivl eller kommentarer til:

 • MUS
 • Arbejdstidsaftale
 • Lønkriterier

Dit arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Har du spørgsmål, tvivl eller kommentarer til:

 • Fysiske/bygningsmæssige forhold
 • Sociale/psykiske forhold
 • Ergonomiske forhold

Fællesmøder (LSU/LAMU)

På Fællesmøderne LSU/LAMU behandles:

 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Krænkende adfærd
 • Arbejdsmiljøstatistikker

MUS

MUS-temaer 2022

På LSU-mødet i ACA den 11. marts var der enighed om at bibeholde følgende tre temaer:

 • Kompetenceudvikling, herunder pejlemærker for en 4-årig periode frem i tiden.
 • Samarbejde og videndeling i ACA’s funktionsområder og på tværs i organisationen.
 • Generel trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

AU HRs information om MUS