Evakuering - huskeliste

 1. ALLE skal tage et ansvar og hjælpe til med at ALLE i HELE bygningen bliver alarmeret.
   
 2. Der er ikke centrale varslingsanlæg i alle områder i AU, så det er vigtigt, at man også husker at alarmere etagerne over, under og ved siden af.
   
 3. Der er ingen navngivne personer med særlige opgaver, da huset er så dynamisk. Derfor skal alle tage initiativ og hjælpe til med evakuering.
   
 4. Bygningen er inddelt i evakueringsområder - ofte en etage/gang eller lignende logisk inddeling.
   
 5. Der er én evakueringsboks pr. område med to veste med tilhørende kort, der fortæller, hvad man skal gøre, så alle, der kan læse dansk eller engelsk, kan påtage sig rollerne. 
   
 6. Første person ifører sig den GULE vest og sørger for, at hele det tilhørende område bliver evakueret. Vedkommende bør uddelegere opgaver så alle hjælper til.
   
 7. Næste person ifører sig den ORANGE vest og går til samlepladsen som er vist på bagsiden af kortet. Her holder man styr på, om der mangler nogen fra ens område.
   
 8. Det er vigtigt, at ALLE mødes på samlepladsen, så man kan få overblik over evt. savnede personer.
   
 9. Det allervigtigste er, at man holder hovedet koldt og bruger sin sinde fornuft!
   
 10. Er du i tvivl, kan du altid ringe 1-1-2. Ved mindre tvivl kan 1-1-4 eller AUs vagtnr. 87 15 16 17 benyttes.