Ledermøder i ACA

I ACA er der to ledergrupper: Chefgruppen (CGA) og Den Store Ledergruppe (SLG). Ledergrupperne mødes jævnligt og drøfter aktuelle temaer, sparrer og orienterer hinanden om relevante emner.


Chefgruppen (CGA)

Chefgruppen i ACA (CGA) består af funktionscheferne for de enkelte afdelinger.