Ledermøder i ACA

I ACA er der to ledergrupper: Chefgruppen (CGA) og Den Store Ledergruppe (SLG). Ledergrupperne mødes jævnligt og drøfter aktuelle temaer, sparrer med hinanden og orienterer hinanden om relevante emner.


Chefgruppen (CGA)

Chefgruppen i ACA (CGA) sparrer om dilemmaer, udfordringer og ledelsesudvikling. Derudover kommer CGA på besøg i afdelingerne eller får besøg for at få et indblik i hverdagen.