Fælles ledelsesgrundlag i ACA


Det fælles ledelsesgrundlag beskriver de værdier og den adfærd, som ledelsen ønsker skal kendetegne vores fælles arbejdsplads. Ledelsesgrundlaget skal være med til at skabe:

 • trivsel og arbejdsglæde
 • høj kvalitet i opgaveløsningen og resultater med udgangspunkt i organisationens behov
 • menneskelighed og psykologisk tryghed
 • ledelse og følgeskab

Udarbejdelsen af et fælles ledelsesgrundlag var en af de anbefalinger, som Human House kom med efter undersøgelsen af krænkende adfærd i ACA. Handleplanen kan du læse via linket i højre side.

Værdier

Vores værdier skal være styrende for vores måde at lede og arbejde på. Lederne skal:

 • være nærværende, men ikke kontrollerende
 • være handlekraftige, men samtidig inddragende/involverende
 • være tydelige, men ikke firkantede
 • være respektfulde og tillidsfulde
 • understøtte medarbejderne i konfliktfyldte situationer.

Når vi træder vedsiden af, hjælper vi hinanden tilbage på sporet - medarbejdere og ledere i et samarbejde.

Handlinger/adfærd

Værdierne skal vi efterleve ved at:

 1. have fokus på det hele menneske (privat/arbejdsliv) som en forudsætning for at kunne tilrettelægge opgavevaretagelse på en måde, der kan skabe trivsel og arbejdsglæde i opgaveløsningen
 2. være aktivt opsøgende blandt medarbejdere, være nærværende omkring forskellige medarbejdere på forskellige tidspunkter og være optagede af at sikre nærværende, engagerende og dialogbaserede møder
 3. være nysgerrige i forhold til at forstå forskellige perspektiver, forskellige fagligheder, kompetencer mm. med henblik på at nå de gode fælles løsninger
 4. give og modtage saglig feedback og anerkendelse med fokus på medarbejderens måde at løse opgaven på
 5. handle på et oplyst grundlag – gerne ved at bruge den viden, der allerede findes i organisationen - sætte klare mål og kunne omsætte mål til handling
 6. tage udfordringer og problemer i opløbet, være mægler hvis påkrævet og være i stand til at træffe de nødvendige beslutninger
 7. lave tydelig forventningsafstemning med medarbejderne i ACA og de faglige miljøer omkring opgaver og ansvar
 8. inddrage og kommunikere i god tid og løbende ved forandringer
 9. have faglig indsigt i det område, vi leder og indsigt i medarbejdernes faglige kompetencer
 10. kende organisationens behov og skabe forståelse for den overordnede retning/kerneopgaven.

Konkrete indsatser og opfølgning

 • Præsentation og drøftelse af fælles ledelsesgrundlag i funktionsområder og teams i uge 43 – 44 med udgangspunkt i fælles slide og spørgsmål
 • Løbende opsamling og erfaringsudveksling om det fælles ledelsesgrundlag på møder i SLG og i LAMU/LSU
 • Evaluering og eventuel tilretning efter seks måneder