Information om drift af ACA


Spørgsmål og svar

Vi har forsøgt at give svar på en række hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse med daglig drift af ACA.

Adgang til ACA bygninger

Hvordan er åbningstiderne for ACA bygninger i Tåsingegade og i Emdrup?

Åbningstider: Hovedindgange kl. 7:30-17:00 (fredag kl. 15:30)

Oplever du udfordringer med at tilgå bygningerne i Tåsingegade, kan du kontakte vagttelefon 87150519 (BSS)

Hvad gør jeg, når mit adgangskortet ikke virker eller når jeg skal bestille et nyt?

Adgang til Arts IT-support

IT-Support kan kontaktes via serviceportalen. Ved akut brug for hjælp kan IT-Supporten kontaktes enten ved fysisk fremmøde eller telefonisk. Læs evt. mere her: 

Kontakt Arts IT-support (au.dk)

Køkkenservice, kaffemaskiner og mælk

Vi har nogle kaffemaskiner med frisk mælk. Der bruges mange liter mælk om ugen, hvorfor vi har samlet indkøbet. BSS Bygningsservice står forsat for indkøbet i Tåsingegade. Forsyning af mælk varetages af BSS Bygningsdrift og lagres i køleskab i 1443-111.

Du skal selv sørge for at hente nye forsyninger af mælk til jeres kaffemaskine, når det sidste er brugt op i køleskabet. Du bruger din kontornøgle til at åbne døren.

Service og rengøring af kaffeautomater, herunder påfyldning af kaffebønner, sker 1 gang dagligt af den daglige rengøring.       

Periodisk rengøring af de øvrige køkkenmaskiner vil fremover bliver foretaget af Arts Rengøring i Arts køkkenerne på plan 0, 2, 3 og 4. Det omfatter ugentlig tilsyn med opvaskemaskinen, kvartalsvis afkalkning af elkoger/kaffemaskiner og rengøring af mikroovn samt en halvårsvis rengøring af køleskabe.

Rengøring i Tåsingegade

Hvordan er retningslinjerne for rengøring i Tåsingegade? 

 • Rengøringsfrekvensen på kontorer er 1 gang om ugen
 • Køkkener, toiletter og mødelokaler serviceres 1 gang dagligt

På etagerne skal du selv sørge for:

 • at holde orden i køkkenet, herunder dagligt at tømme, fylde og starte opvaskemaskiner
 • at tømme papirkurven på eget kontor i de hvide sække i kopirummene eller smide det i den aflåste makuleringsspand på gangen
 • at aflevere madaffald, teposer, æbleskrog, plastomslag, kuglepenne etc. køkkenets affaldsspand til restaffald
 • at aflevere papkasser slået sammen og stille det på aftalte steder (foyerområder). Giv evt. et praj til betjentene i huset, så kommer de og fjerner det. 
 • at lægge brugte printerpatroner i særlige bokse, således disse kan bortskaffes bæredygtigt
 • at aflevere batterier i kasser til brugte batterier i kopirummene på etagerne. Når kasserne er fyldte, skal de tømmes i spandene ved glasdøren ved indgangen til bygning 1441. Den opgave står etagerne selv for.
   
 • Rengøringen i Tåsingegade driftes af BSS. Henvendelser vedr. rengøring rettes til:
 • Bygningsservice.bss@au.dk

Diverse servicemeddelelser fra driften i Tåsingegade

Skiltet hænger i køkkenområder i Tåsingegade

Sprit – håndsprit og aftørringssprit

Der er opstillet/ophængt håndsprit og aftørringssprit på udvalgte steder i bygningen (indgangspartier, møderum mv.)

Spritdispensere forefindes ikke i elevatorer eller i kopirum af brandhensyn.

Antallet af spritdispensere er skønnet af Bygningsservice. 

Hvor henvender jeg mig, når der ikke er mere håndsprit, aftørringssprit eller køkkenrulle?

Kontakt

Henvendelser om drift bedes sendes til: