32 svar om organisering

De 32 indkomne svar indgår i den videre proces

Fakultetsledelsen har modtaget 32 svar til den sonderende drøftelse, som den inviterede til i marts 2021 vedr. interne organiserings-tiltag på fakultetet. Der var frist for svar 4. maj. En liste over indsenderne er at finde nedenfor.

19. maj har fakultetsledelsen nu en indledende drøftelse på baggrund af de indkomne svar. På fakultetsledelsens møde 24. juni træffes der beslutning om, hvad der arbejdes videre med.

Dekan Johnny Laursen kommer gerne ud på besøg og svarer på spørgsmål mv., og et par afdelinger har benyttet sig af det.

Dekanen vil desuden på flg. møder orientere om processen:

  • 8. juni: FAMU-FSU
  • 22. juni: Akademisk Råd

Organiseringssvarene deles med begge fora til orientering.

Følgende har indsendt svar:

IKK: Afdeling for Digital design og Informationsvidenskab, Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi, Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik samt LITRETs uddannelsesnævn, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi (m. tilslutning fra UN), Afdeling for Tysk og Romanske sprog, Afdeling for Medievidenskab og Journalistik, Uddannelsesnævnet på Medievidenskab og Journalistik, Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab, DRAMUS UN-studenterrepræsentanter, Afdeling for Engelsk, Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik, IKK’s institutledelse, IKK Institutforum, IKK’s sekretariat, LSU og LAMU, Studienævnet ved IKK.

IKS: Institutledelsen, Afdeling for Globale Studier, The UN for Global Studies, Klassiske Studier, Studienævnet ved IKS.

DPU: Institutledelsen, Institutforum, Forskningsudvalget, LSAU, Studienævnet ved DPU.

Fakultetsniveau: Akademisk Råd, FAMU-FSU, Artsrådet, LSU i Administrationscenter Arts, Ph.d.-skoleledelsen og Ph.d.-udvalget, Uddannelsesforum Arts