Gammel kending fortsætter som prodekan for uddannelse på Arts

Kandidatreformen er en af de opgaver, som kommer til at fylde på skrivebordet for Niels Lehmann de kommende år, men der er ingen tvivl om, at hans hjerte i virkeligheden banker for at uddanne nye dygtige kandidater, der kan bidrage meningsfuldt i et moderne samfund.

Niels Overgaard Lehmann
Niels Overgaard Lehmann

De må fortsat kigge langt efter Niels Lehmann på gangene på dramaturgi, da han også de næste fem år vil være at finde på posten som prodekan for uddannelse på Arts.

"Jeg er rigtig glad for, at Niels har takket ja til at fortsætte som prodekan for uddannelse, og at vi på fakultetet kan blive ved med at trække på Niels’ enorme kendskab til alle vores uddannelser og især i den her tid, hvor vi skal sikre at have attraktive uddannelser også efter en kandidatreform," siger Maja Horst, dekan på Arts.

Netop kandidatreformen kommer til at ændre det fremtidige uddannelseslandskab, når 35 % af kandidatuddannelserne på Arts skal omlægges til 75 ECTS-uddannelser eller til erhvervskandidatuddannelse samtidig med, at bacheloruddannelserne dimensioneres.

"Vi uddanner dygtige og uundværlige kandidater til både det danske og internationale arbejdsmarked, og jeg har fortsat lyst til at udvikle vores uddannelser og sikre, at de har et højt niveau også på den anden side af kandidatreformen," siger Niels Lehmann.

Meningsfylde i en moderne verden

Fakultetet arbejder målrettet på at sikre, at alle studerende får relevante uddannelser af høj kvalitet inden for fag, som på den ene eller anden måde arbejder med at forstå menneskets rolle i verden – fra fjern fortid til ind i en fremtid med for eksempel artificial intelligence.

"Jeg er humanist helt ind i knoglerne og overbevist om, at der et stort behov for kandidater med indsigt i, hvad der giver mennesker et meningsfuldt liv. I en moderne verden, hvor vi kan være tilbøjelige til at reducere alt til pragmatisk foretagsomhed, tilbyder humanister en ekstra dimension med deres indsigt i komplekse meningssammenhænge," fortæller Niels Lehmann.

Arbejdsparate kandidater

Samtidig gælder det om at sikre, at fakultetets dimittender er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, finder Niels Lehmann, der siden 2015, hvor han tiltrådte som prodekan for uddannelse, har været med til at skabe et langt stærkere bånd mellem de humanistiske uddannelser og arbejdsmarkedet. De studerende har fx væsentlig bedre mulighed for at deltage i projektorienterede forløb og for at skrive speciale sammen med virksomheder.

"Samfundet har brug for vores kandidater, og vi har gjort meget for at skabe forbindelseslinjer mellem uddannelse og arbejdsmarkedet, og i årene, der kommer, vil vi skulle gøre endnu mere for som led i undervisningen at gøre det tydeligt for de studerende, hvad det er for kompetencer, de kommer til at besidde, og hvordan de passer ift. efterspørgslen i samfundet," slutter Niels Lehmann.