Anbefalinger til klimavenlige rejser på Arts

Efter inddragelse af repræsentanter fra alle institutter har Arts nu offentliggjort en række klimaanbefalinger, når medarbejdere rejser og arrangerer nationale og internationale aktiviteter og arrangementer.

Klimasekretariatet på Aarhus Universitet bad i efteråret 2020 Arts om indspil til AU’s Klimastrategi for 2021. På fakultetsledelsens møde 5. november 2020 blev det besluttet at se på fakultetets rejser, og der blev nedsat en gruppe med VIP-repræsentanter fra alle institutter, der skulle udvikle anbefalinger til, hvordan rejsepolitikken på fakultetet kunne blive mere klimavenlig inden for rammerne af den fælles rejsepolitik på Aarhus Universitet.

Med udgangspunkt i erfaringer fra andre universiteter, virksomheder og organisationer har gruppen nu udarbejdet en række anbefalinger samlet under overskriften ”Rejser – værd at overveje Arts 2021.