Arts Nyhedsbrev - 10. oktober

Nyt fra og omkring Arts

Arts Nyhedsbrev uge 41

>At lægge puslespil
Mette Thunøs klumme

 

> Høringssvar på institutorganisering

Ved fristens udløb er der indkommet 23 høringssvar på fakultetsledelsens forslag til organisering af institutter. Høringssvarene vil indgå i fakultetsledelsens endelige beslutning om organiseringen og kan læses Her. To af svarene mangler dog endnu at blive godkendt, men vil også kunne findes på Medarbejderportalen i løbet af ugen.

>Fælles flyttesekretariat for Arts og Business and Social Sciences

For at kunne koordinere de mange flytninger af VIP og TAP, er der nu etableret et fælles flyttesekretariat for Arts og Business and Social Sciences. Meningen er, at alle flytninger sker i samarbejde med sekretariatet.

 

>Ny brandingmanual

I den faglige udviklingsproces er der etableret en række nye enheder og organer: For at skabe konsistens i såvel intern og ekstern kommunikation heraf har Universitetsledelsen vedtaget en række navne, engelske versioner af disse, forkortelser/akronymer og tilhørende mailadresser m.v. for de nye enheder samt fastlagt visse stillingsbetegnelser og principper for branding.