Arts og Health inviterer til fælles workshop om sundhedsudfordringer

Den 7. juni 2023 sætter to af AU’s fakulteter vores tiltagende pressede sundhedssystem på dagsordenen ved en fælles workshop. Omdrejningspunktet er det danske sundhedsvæsens udfordringer og deres indflydelse på patienter og pårørende.

En workshop, der er opstået i et samarbejde mellem Arts og Health, skal være katalysator for forskningsprojekter på tværs af fagligheder og bidrage til større indsigt og nye løsninger på det sundhedsfaglige område.

Blandt initiativtagerne til workshoppen er de to prodekaner for forskning Anne Marie Pahuus fra Arts og Hans Erik Bøtker fra Health.

Forskere fra de to fakulteter holder oplæg sammen. Som deltager har du mulighed for at tilmelde dig to af fire præsentationer.

Præsentationerne fungerer som oplæg til en samtale mellem alle deltagere, og de handler om følgende emner:


Tid: 7. juni 2023 kl. 12–16 (fra kl. 11:30-12:00 vil der blive serveret en sandwich)
Sted: Hejmdal, Peter Sabroes gade 1, 8000 Aarhus C

Tilmelding og program:

https://events.au.dk/sundhedfordethelemenneske2023/conference

Kontakt

Forskningsrådgiver Lars Lodberg
Fakultetssekretariatet, Arts - Aarhus Universitet
Tlf.: 9352 2950
Mail: lalo@au.dk