At lægge puslespil

Dekan Mette Thunøs klumme

Kære medarbejdere og studerende 

Efter mange dages venten er puslespillet blevet lagt, og vi er nu blevet præsenteret for Danmarks nye regering. Jeg har været spændt på at se, hvem der skulle lede vores område, og har med glæde kunnet konstatere, at den nye Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser hedder Morten Østergaard. Bemærk at ministerens titel er ’uddannelsesminister’ og ikke længere ’videnskabsminister’, hvilket vi må tolke som et skifte mod større fokus på vores uddannelsesaktiviteter.


Jeg tror kun, det kan være en fordel for AU, at de videregående uddannelser nu er samlet i et ministerium, og det er heller ikke værst at have en alumne med de gule mursten i frisk erindring på ministerposten.

 

Også på AU er vi fortsat i gang med at lægge puslespil, og der er sikkert mange af jer, der også venter spændt på, hvordan vores egen organisation kommer til at falde ud, og hvad det betyder for jer. Vores målsætning er bl.a., at det fysiske miljø faciliterer samarbejde inden for Arts. Med andre ord kan vi så småt begynde at se fordelene af, at vores TAP-medarbejdere nu er blevet flyttet sammen i det administrative center på Arts (ACA) fordelt på Nobel Parken, Campus Aarhus og Campus Emdrup, selvom det er klart, at vores TAP’er efterlader store savn på institutterne og en del tummel i forhold til opgaveoverdragelse. Jeg ser frem til, at alle snart kommer helt på plads og opgavefordelingen dermed lettere sikres. Husk at konsultere flytte-hjemmesiden, hvis du er i tvivl om, hvem der løser hvilke administrative opgaver for hvilket institut. Her kan man også læse om det fælles flyttesekretariat for Arts og Business and Social Sciences, der er etableret for at koordinere de mange flytninger.

 

Nu forestår i efterårsferien flytningen af det tidligere Institut for Sprog, Litteratur og Kultur ind i bygningerne i Nobel Parken som tidligere husede Den Sociale Højskole, VIA UC. Senere på året skal det tidligere Institut for Historie og Områdestudier flytte fra Ndr. Ringgade til Nobel Parken for at gøre plads til Business and Social Sciences. Flytningerne vil involvere, at vi også ser på forbedringen af Nobel Biblioteket, således at de studerende sikres gode studiepladser. Realiseringen af et studiecenter, der kan betjene vores studerende, er ligeledes godt undervejs og er i overgangsperioden planlagt placeret i Nobel Salen, bygning 1451 i Nobel Parken, Campus Aarhus og i Bygning A, Campus Emdrup.

 

På Campus Emdrup flytter institutledelsen til Bygning D og vicedirektøren for viden ind i Bygning A, Økonomi- og projektstøtte samt Det Nationale Center for Kultur og Læring samles i et tværgående projektstøttecenter i Bygning B.

 

De endelige flytteplaner for Institut for Kultur og Samfund er endnu ikke bekræftet, da vores flytteplaner på Arts er en del af en meget større AU-flytterokade, der involverer flere fakulteter og administrative områder. Det betyder, at vi endnu ikke kan offentliggøre, hvem der skal flytte hvorhen, men det er selvfølgelig noget, vi melder ud, så snart planerne lægges fast.

 

Midt i al flytterodet er det alle tiders, at så mange af jer, engagerer jer i at drøfte organiseringen af de nye institutter. Ønsker I at se alle høringssvar på fakultetsledelsens forslag findes de i en samlet pdf-fil her (vil senere kunne findes enkeltvis på Arts medarbejderside). Høringssvarene indgår i fakultetsledelsens beslutning i denne uge om den endelige institutstruktur. At dømme efter høringssvarene kommer enhver beslutning til at indebære, at nogen på Arts vil finde, at den nye struktur ikke er optimal for netop deres virke. Jeg vil appellere til, at alle giver den nye organisering en chance, således at vi kan afprøve de faglige muligheder, der ligger i at organisere os mindre traditionelt. Efter et stykke tid evaluerer vi den nye struktur og forbedrer, hvis det bliver nødvendigt. Vi etablerer med andre ord ikke en struktur for evigheden.

 

At lægge brikkerne rigtigt er også vigtigt i den interne kommunikation. Der bliver arbejdet ihærdigt på at optimere vores hjemmesider og finde den rigtige form på vores nyhedsbreve m.m. I den forbindelse er det også naturligt at overveje, hvilken rolle denne klumme spiller. Med institutlederne på plads, forventer jeg, at meget af den nære medarbejderinformation vil udgå fra dem og meget vil fremgå af Arts’ medarbejderhjemmeside. Derfor vil jeg fremover i klummeform henvende mig til jer ved indgang til og afslutning af semestrene. På den måde får I de seneste vigtige universitetspolitiske nyheder og refleksioner ind i postkassen i en mere koncentreret form og vil dermed opleve færre forstyrrelser i hverdagen.

Mette Thunø

Dekan