Bemandings- og karriereplaner skal sikre flere professorater på Arts

Bemandings- og karriereplaner for professorater afløser de årlige runder med ansøgning til forfremmelsesprogram og skal bidrage til at sikre en stadig større andel af professorer på fakultetet.

Ansøgningsfristen til forfremmelsesprogram for professorer på Arts er netop afsluttet, og fakultetsledelsen har besluttet, at der i denne runde optages fem fra hvert af de tre institutter i programmet.

”Vi skal have flere professorer på Arts, så vi kan gøre op med den generelt lave professorandel, der er på de humanistiske fakulteter i Danmark. Jeg ser derfor frem til, at vi får mulighed for at tilbyde flere dygtige forskere en plads i forfremmelsesprogrammet her i 2023”, siger dekan Maja Horst.

Der har i 2022 og 2023 været brugt mange ressourcer hos ansøgerne på forfremmelsesprogrammet, og programmet vil derfor efter 2023-ansøgningsrunden blive afløst af bemandingsplaner for opslag af professorater. Den nye plan kommer til at indgå i de bemandings- og karriereplaner for alle stillingskategorier, som institutlederne på de tre institutter udarbejder. Samtidig giver det kvalificerede ansøgere fra andre universiteter mulighed for at søge de opslåede professorater.

”AU og Arts skal blive ved med at være i top internationalt, og det kræver, at vi giver vores egne dygtige forskere mulighed for at blive professorer, samtidig med at opslagene også er åbne for dygtige eksterne ansøgere. Jeg er derfor rigtig glad for, at der på alle tre institutter er planer, som omfatter og sikrer opslag af professorater også de kommende år,” fastslår dekan Maja Horst.

Forfremmelsesprogrammet vil fremover blive brugt i forbindelse med konkrete processer, hvor det er fagligt relevant.