Dekanens Julebrev

Læs dekan Mette Thunøs julehilsen til medarbejdere og studerende på Arts.

Foto: AU Kommunikation, Lars Kruse

Kære VIP’er, TAP’er og studerende på Arts

Julen står igen for døren, og jeg håber, at I ved årets julefrokoster har haft mulighed for sammen med gamle og nye kollegaer og studerende at fejre, at året går på hæld og et nyt snart melder sig. Måske I ved denne lejlighed så tilbage på de mange forandringer, vi sammen har stået igennem i 2012, og forhåbentlig fik I behørigt fejret midvinteren med rigelige mængder mad og mjød.

På AU og Arts har forandringerne været omfattende, og mit indtryk er, at alle har bidraget helt fantastisk. Derfor kan vi også nu se tilbage på et år, hvor den faglige organisering af Arts faldt helt på plads. Jeg glæder mig til stadighed over at kunne samarbejde med velfungerende råd og udvalg på fakultets-, institut- og centerniveau. Nye samarbejder og arbejdsgange er desuden godt i gang med at blive etableret i hele organisationen til gavn for os alle.

Sidste år ved samme tid håbede jeg på, at 2012 måtte blive et lykkens år i både økonomisk og faglig henseende, fordi 2012 efter det kinesiske horoskop er dragens år. Det har vist sig at blive indfriet, for selv om vi startede året med udsigt til et stort underskud på 24 mio. kr., tyder alt på, at vi nu har fået etableret en bæredygtig økonomi. Fagligt set har vi også formået at tiltrække flere eksterne forskningsmidler, og STÅ-produktionen slår rekord.

Et stigende antal postdoc-stipendier finansieret fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og Carlsbergfondet er ikke mindst en fornøjelig nyhed for stipendiemodtagere, men også for vores nye forskningsprogrammer. Herudover kan vi glæde os til starten på mange nye forskningsaktiviteter i kølvandet på de nye interndisciplinære centre med Arts-forskere: Interacting Minds, PIT, Arktisk Center , fire nye AU Ideas pilotcentre: Center for fiktionalitetsstudier, Center for Cultural Epidemics (EPICENTER), Forskningscenter for sundhedsfremmende og bæredygtig skoleudvikling og Den demokratiske offentlighed - og flot Arts-deltagelse i Center for Forskning i Børn og Unges Trivsel finansieret med 60 mio. kr. fra TRYG Fonden.

Arts har også markeret sig inden for videnudveksling. En samarbejdsaftale mellem AU og fonden bag Aarhus som Kulturby 2017 er netop indgået. Forskere fra Arts kommer hermed til at bidrage med at udvikle og evaluere en række af de aktiviteter, som skal tegne Kulturbyåret. Teologiens Døgn sammen med Aarhus Domkirke m.fl. blev så stor en succes, at vi gentager denne form for forskningsformidling. Arts-forskere har endvidere spillet en central rolle i forbindelse med store, internationale undersøgelser af skoleelevers læsefærdighed og matematikkundskaber.

2012 bød også på åbningen af Digital Humanities Lab og dermed på etableringen af et nyt satsningsområde: udviklingen af nye digitale værktøjer til behandling af data i forskning og undervisning.  De nye digitale metoder kan bruges af alle fagområder og vil bidrage til, at vi kan stille nye forskningsspørgsmål. En første workshop om digitale forskningsmetoder holdes 23. januar. Alle er velkomne!

Udviklingen på studieområdet tog også god fart i 2012. Med fortsat fokus på campusudvikling og studievejledning blev flere campusprojekter gennemført og Studiecenter Arts etableret på både Campus Aarhus og Emdrup. Men vi er slet ikke færdige og fortsætter med at forbedre både campusfaciliteter og studievejledningen i det nye år. 2012 bød også på AU’s pædagogiske pris til Lone Koefoed fra Arts, hvilket er et kontant udtryk for, at vi på fakultetet netop er gode til undervisningsudvikling. Involverende, aktiverende og motiverende pædagogik bliver der også brug for i 2013, hvor et vigtigt fokusområde bliver øget studieaktivitet. Herudover skal vi også i gang med at udvikle nye gerne internationale uddannelser med et klart fokus på de kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Vi er godt på vej med akkrediteringen i 2012 af kandidatuddannelserne i Educational Anthropology og Uddannelsesvidenskab.

Jeg er opmærksom på den svære opgave, vi har stillet vores uddannelsesledere. Uddannelsesledelse er et meget vigtigt område – og bliver ikke mindre vigtigt i 2013. Derfor har vi i ledelsen sat en proces i gang, der både skal aflaste uddannelseslederne for administrative opgaver og klæde alle bedre på til opgaven. Der er stadig udfordringer, men jeg er glad for, at vi nu er kommet godt i gang.

Til sommerfesten 2012 nævnte jeg i min tale, hvor vigtig internationalisering er for fakultetets udvikling. I løbet af året har dekanatet etableret og forstærket strategiske partnerskaber med Peking Uni., Fudan Uni.,  Göteborg Uni., Hamborg Uni, Christian Albrecht Universitet i Kiel og York Uni. Hensigten er blandt andet at intensivere samarbejdet i forhold til joint/double degrees med udenlandske universiteter, flere Erasmus Mundus uddannelser og generelt flere internationale uddannelser. Der er allerede masser af gode, internationale forskningssamarbejder på Arts, og der kan udvikles endnu flere. Besøgene har alle forstærket indtrykket af de potentialer, vi har, for at udvikle forskningssamarbejder og nye uddannelser sammen med internationale partnere og gjort det klart for os, hvor langt nogle universiteter er kommet med at etablere fællesuddannelser på tværs af grænser.

I 2013 bliver fakultetets strategi frem til 2020 færdigformuleret. En hel del af jer vil i efteråret have hørt om de tre ’i’er’: internationalisering , interdisciplinaritet og interaktion (med det omgivende samfund). Hvordan disse ledende principper for strategien skal implementeres, skal vi i fællesskab drøfte i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplaner for den første del af strategiperioden 2013-15.

Lidt inde i 2013 forlader vi dragens år og kommer ind i slangens år. Slangen forbindes med visdom og skønhed i Kina, så det er svært at forestille sig, at 2013 ikke også går hen og bliver et år med gode takter. Kineserne siger også, at slangens ydre er blødt, men dens indre er sejt. Lige netop de karaktertræk, som jeg forbinder med Arts’ medarbejdere og studerende!

Jeg ønsker jer en glædelig jul og et rigtig godt nytår!

Venlige hilsner

Mette Thunø

Dekan