Dekanens julehilsen

Kære alle

100 dage plejer at være et godt tidspunkt at gøre status, men jeg har haft så forrygende travlt med at blive klogere på hjørner af det her fantastiske fakultet, at det i stedet bliver efter 6 måneder.

Heldigvis har der være meget at glæde sig over både på forsknings- og uddannelsesområdet. Det er et fakultet med mange fantastiske og idérige kolleger og skønne studerende. Netop det solide fundament har for mig været uundværligt at kunne stå på her i de seneste måneder, hvor de politiske vinde har været til den kradsbørstigste side.

Fakultetets styrke betyder, at vi som fakultetet har et godt fundament at stå på ift. kandidatreformen og de ændringer, den bringer med sig. I løbet af 2024 skal vi i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst kommer igennem ændringerne, så vi kan vedblive med at være et stærkt internationalt uddannelses- og forskningstungt humanistisk fakultet.

Når det så er sagt, er der også ting, som ikke bare sådan lige ændrer sig. Claus Holm blev nemlig genansat som institutleder på DPU. Derudover har vi netop nu taget de indledende knæbøjninger i forhold til at slå stillingen som prodekan for uddannelse op. I det hele taget kommer en del af 2024 til at gå med at besætte stillinger i fakultetsledelsen, da også Marie Vejrups konstituering som institutleder på IKS udløber i 2024. Den rekrutteringsproces sætter vi også snart i gang.

Derudover er jeg rigtig glad for, at vi i 2023 har kunnet optage 15 forskere i forfremmelsesprogrammet, for det er meget vigtigt for mig, at vi får taget livtag med den lave professorandel på fakultetet. Vi skal være i top internationalt, og det kræver, at flere får mulighed for at blive professorer, samtidig med at vi skal være dygtige til at trække relevante internationale profiler til vores fagmiljøer.

I løbet af de seneste seks måneder er der kommet mange fine bevillinger hjem til fakultetet både fra EU og nationalt niveau. Mange af dem er karakteriseret ved, at de forholder sig til et samfundsmæssigt problem, hvor netop humanistisk forskning er vejen til at finde nye brugbare løsninger. Det glæder mig meget at stå i spidsen for et fakultet, hvor hver enkelt forsker rækker ud og forholder sig til de mange problematikker i vores verden, som har brug for nye innovative løsninger. Det kræver selvfølgelig også, at vi på de indre linjer er klar til at understøtte de aktiviteter, og der kommer vi i 2024 til at se på, hvordan vi bedst støtter op om forskningsområdet, så støtten svarer til måden at forske på og til de nye krav, der stilles ift. blandt andet dialog med bevillingsgivere, data management og etik.

På fakultetet har vi ikke i øjeblikket mulighed for at udbyde nye uddannelser, så derfor er glæden måske desto større, nu det er lykkedes at etablere et nyt pilotforsøg med en PPR-linje på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. I samme boldgade er det også lykkedes at samle forskningskræfter i et nationalt forskningscenter for PPR-forskning. Det glæder mig virkeligt, at fakultetets forskere er så gode til at samarbejde på tværs af sektoren. Det samme gælder for det nye center for digital teknologiforståelse, som også er et samarbejde på tværs af universiteter og professionshøjskoler, og hvor ambitionen er at klæde danske børn og unge på til at navigere i en ny digital virkelighed. Sammen med en lang række andre solide forskningsprojekter er de to initiativer med til at sikre, at fakultetet sætter et virkelig stort og positivt aftryk på børn og unges hverdag i Danmark, og det er da der grund til at være stolt af.

Desværre er det jo ikke alle i verden forundt at kunne nyde fred omkring årsskiftet. Jeg er som alle dybt berørt af de konflikter, der foregår i hele verden. Men jeg vil gerne takke jer alle for, at vi kan finde ud af at rumme hinandens holdninger og engagement i disse konflikter på en fredelig og respektfuld måde. Vi bliver nødt til at gøre os umage for at vise os selv, hinanden og fremtidens studerende, at der er både plads til og respekt for forskellighed på universitetet, og at det er ved at blande perspektiver, at vi kan skabe en bedre fremtid for os selv og verden.

Det glæder jeg mig til, at vi sammen skal arbejde på i 2024. Nu er tid til at lade julefreden sænke sig over os alle.

Jeg håber, I trækker stikket og lader op sammen med jeres kære og lader arbejde være arbejde, indtil vi mødes igen i 2024.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen

Maja
Dekan