Eksamensresultater registreres elektronisk

Fremover skal alle eksamensresultater indtastes online i systemet ”STADS VIP”. Se her hvordan.

Foto: Henrik Olesen

Procedure for elektronisk resultatregistrering

  • Hver gang undervisere / bedømmere er involverede i en eksamen, modtager de en direkte mail med et link til STADS VIP samt til videovejledning (på dansk) og skriftlig vejledning (på dansk og engelsk).
  • Vejledninger kan også altid findes på www.au.dk/stads
  • Ansatte ved AU vælger ”institutionslogin” på loginsiden, Bedømmere fra andre institutioner vælger ”NemID”.

Adgang til STADS VIP-systemet

Systemet kan tilgås:

Der er enkelte eksaminer frem til årsskiftes, hvor resultater stadig registreres efter den tidligere procedure, men de involverede får direkte besked.

Formål med en elektronisk resultatregistrering

Med den nye direkte registrering kan karakterer indtastes hvor som helst i verden af bedømmerne og tilgås med det samme af de studerende. Det øger hastigheden fra karaktergivning til offentliggørelse, og det begrænser fejlkilder, at oplysninger ikke skal overleveres skriftligt, før de indtastes.

Elektronisk resultatregistrering er allerede en kendt procedure mange steder på universitet, men selve indtastningsmodulet er nyt for alle.