Et efterår i fin form

Dekan Mette Thunøs klumme

Kære medarbejdere og studerende på Arts

 

Lad mig starte med at byde velkommen tilbage fra en velfortjent ferie, som jeg håber, har givet jer alle mulighed for at lade batterierne op forud for efterårets arbejde.

 

Nogle af jer er allerede godt i gang – her tænker jeg særligt på alle de medarbejdere og studerende, der arbejder på højtryk for at byde de nye studerende velkommen på allerbedste vis. At der er tryk på, skyldes ikke mindst den glædelige kendsgerning, at vi på AU igen har rekordansøgning til vores studiepladser. På Arts springer det i øjnene, at fag som blandt andet antropologi, teologi, lingvistik og mange sprogfag har oplevet en markant fremgang i ansøgertallet. Jeg ser det som et tydeligt tegn på, at de unge er meget bevidste om, at sprog og kulturforståelse er afgørende viden i en stadig mere globaliseret verden, og det understreger, hvor vigtige netop vores fag er for samfundsudviklingen.

 

Når vi nu har fået et så godt optag og budt velkommen til de nye studerende, er næste trin at sikre, at de studerende også befinder sig godt hos os. Studiemiljøundersøgelse fra foråret har vist os, hvor der er behov for forbedringer, hvilket AU har sat midler af til i efteråret. Der er indkommet mange spændende forslag til studiemiljøforbedrende projekter på Arts, og vi er i en god dialog med studienævn og de forskellige fagråd om, hvordan midlerne anvendes bedst.

 

På forskningsfronten har en af de vigtigste opgaver været at finde frem til de projekter, hvor der skal oprettes et professorat MSO i forlængelse af forårets indkaldelse af forslag. Vi er nu kommet så langt, at fem projekter er udvalgt til faglig bedømmelse i henhold til de givne kriterier i indkaldelsesskrivelsen og på baggrund af rådgivning fra medlemmer af de tre akademiske råd, de tre nye institutledere og prodekaner. Der var blandt forslagene mange væsentlige forskningsprojekter, og desværre er der derfor mange, der i denne omgang ikke får chancen for at gå videre i processen. Situationen reflekterer et tydeligt behov for en samlet professoratspolitik på Arts og dette vil blive et af de emner, der skal drøftes på både institutniveau og fakultetsniveau med inddragelse af det nye Akademisk Råd og fakultetets nye forskningsudvalg.

 

Samtidig med at ledelsen har fokus på uddannelse og forskning, opbygger vi stadig organisationen. Vi har ansat en chefrådgiver til dekansekretariatet. Valget faldt på Lone Plougmann Iversen, der tiltræder 1. september.

Tidligere på sommeren blev det også offentliggjort, at Arne Kjær tiltræder som leder af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Dermed er den nye fakultetsledelse på Arts komplet, og vi er helt klar til at tage hul på et spændende og betydningsfuldt efterår.

 

Heldigvis begynder vi efteråret på Arts i fin form.  Listen over alle de ansatte fra AU, der skal deltage i DHL-stafetten vidner herom. Jeg synes, det er herligt, at så mange bakker op om arrangementet, og jeg ønsker jer en hyggelig dag og gode ben!

 

Mette Thunø

Dekan