Hvordan skaber man en god fremtid i en tid med usikkerhed?

Studerende fra Danmark, Norge og Tyskland var den 12. maj samlet i Aarhus til Circle-U workshop om usikkerhed, fremtidsfortællinger og bæredygtighed.

Hvordan forbinder man bedre ’retfærdighed’ med FN’s verdensmål? Det var noget af det, der stod på programmet, da studerende fra Oslo Universitet, Humboldt Universitet i Berlin, og fra Aarhus Universitet den 12. maj mødtes i Aarhus til Circle U.-workshoppen ”Risk, future narratives and sustainability”.

De studerende kom fra mange forskellige akademiske discipliner som f.eks. engelsk, jura, medicin, kunsthistorie og jordbrugsforskning. Workshoppen kom da også ind på spørgsmålet om bæredygtighed og retfærdighed fra forskellige vinkler.

Tre forskellige nedslag

Professor i litteratur Anne Enderwitz fra Humboldt Universitet i Berlin startede med afsæt i solarpunk-novellen ”Sunshine State” en udforskning af litteraturens evne til at give fremtidige fortællinger, som kan give os en idé om, hvordan vi kan lave et samfund, der håndterer klimakrisen. Det blev udgangspunkt for en diskussion omkring det kunstige skel mellem natur og kultur inden for klimaforandringsdiskursen og behovet for at gentænke, hvordan mennesker interagerer med ikke-menneskelige aktører.

Efter frokost var Professor Ben Anderson fra Durham University med på Zoom for at give en meget inspirerende ”keynote lecture” om fremtidige forestillinger med overskriften "Anticipating Futures in an Age of Uncertainty". I en tid med hvad der synes at være utallige opfordringer til handling i forhold til utallige kriser, så fremhævede hans foredrag idéen om, at scenarier, der præsenterer katastrofale begivenheder, var en måde at bringe fremtiden ind i nutiden og dermed inspirere til handling.

Endelig gav lektor Antoinette Fage-Butler fra Aarhus Universitet en videnskabelig introduktion til begrebet ’retfærdighed’ og til FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, som afsæt for en diskussion mellem de studerende om, hvordan verdensmålene kunne forbedres ud fra et perspektiv om ’retfærdighed’.

Antoinette Fage-Butler fortæller om dagen, at de studerende udviste et kæmpe gåpåmod, åbenhed og kreativitet hele dagen, og at planerne er, at man publicerer om de fund, der kom fra workshoppen og bygger videre i netværket på de fælles erfaringer i fremtiden.