I valgets tegn

Dekan Mette Thunøs klumme

Kære medarbejdere og studerende

 

Disse dage står på mange måder i valgets tegn. I dag finder vi ud af, om Danmark er på vej mod en ny regering og derefter bliver det overordentligt spændende at se retningen for de videregående uddannelser og forskningsmiljøerne i Danmark. På AU er der heller ikke længe til november med valg til Akademisk Råd, Ph.d.-udvalg og studienævn. Mange er derfor travlt optaget af at afgive høringssvar om størrelsen af disse råd og udvalg, sammensætning og repræsentationsområder. Det er alle forhold der vedtages i denne uge af fakultetsledelsen og beslutningen overdrages til valgsekretariatet, som herefter begynder det store arbejde med at forberede valget. Et tredje valg vi også står overfor nu er institutstrukturen. Hvordan institutterne formelt skal organiseres har været gjort til genstand for intensivt arbejde i flere arbejdsgrupper, skriftlige og mundtlige høringer på bl.a. caféseminarer og fakultetsledelsens forslag sendes nu ud i en endelig og intensiv høring på institutterne og i de valgte organer i september måned. Beslutning om institutstruktur vedtages medio oktober.

På institutterne igangsættes også en målsætningsøvelse i efteråret på hvert institut. Øvelsen har til formål at VIP sammen med institutlederne på de nye institutter drøfter institutternes målsætninger for fremtiden.
Målsætningerne og handleplaner skal bidrage til en ny strategi for hele AU som skal vedtages af bestyrelse i løbet af 2012.

De nye institutter får således nye valgte organer, der konstitueres i februar 2012 og ny institutstruktur som skal begynde at virke fra den 1.1.2012. Forskeruddannelsesområdet er derimod allerede faldet på plads med udpegningen af otte nye forskeruddannelsesprogramledere (en ny hjemmeside er under opbygning med oplysninger om den nye ph.d.-skole på Arts indtil da virker de gamle stadig). Det betyder, at organisationen bag ph.d.-skolen nu kun afventer resultatet af valget til det fælles ph.d.-udvalg.

Lige nu er de mest tydelige omlægninger, de administrative forandringer med etablering af det Administrative Center, Arts (ACA), som nu kan mærkes tydeligt på alle institutter og centre. Både på den gang hvor jeg selv har kontor og mange andre steder på Arts, bliver der i disse dage fyldt flyttekasser af de TAP, der nu flytter ind og skal til at opbygge og virke i det nye administrative center i Nobel Parken. Det er dage præget af både spænding og vemod, når der skal hilses på nye kolleger og tages afsked med gamle. Jeg er overbevist om, at vi er på vej mod en rigtig stærk administrativ organisation, der er godt rustet til fremtiden.

Ved usikkerhed om hvem, der nu sidder hvor i vores administration, henviser jeg til hjemmesiden Flytteplaner. Herfra kan man også tilgå oversigter over funktionsledere, teamledere og kontaktpersoner for de enkelte vicedirektørområder i ACA.

Midt i al travlheden og mange bekymringer for ændringer i hverdagens rutiner var det for mig ekstra dejligt, at se hvordan der kan festes på AU. Det var en stor oplevelse for mig at deltage i min første årsfest og mærke stemningen og lysten til at være en vigtig del af den store organisation som AU er.