Arts Administrative forhold

It/AV-udstyr til virtuelle og hybride arrangementer

I løbet af efteråret vil fakultetet opgradere it/AV-udstyr til de online- og hybridarrangementer, der afholdes på Arts. En af fordelene ved denne løsning er, at arrangementerne bliver mere bæredygtige, når deltagernes flyrejser kan udelades.

Under corona-nedlukningen fik Ph.d.-skolen på Arts erfaring med at gennemføre virtuelle ph.d.-forsvar. Også på konferenceområdet er der opnået erfaring i at afholde online konferencer, og der er fokus på at opbygge mere erfaring i afholdelse af hybridkonferencer.

På begge områder er man enige om, at man ønsker at bringe det bedste fra den digitale verden med sig ind i tiden efter corona. Dette taler direkte ind i klimastrategien, da vi ved at bibeholde nogle arrangementer i et online- og hybridformat kan undgå at flyve bedømmere, speakere og gæster ind til Arts-arrangementer.

IT/AV-udstyr vil blive opgraderet

For at kunne gennemføre virtuelle arrangementer i en tilstrækkelig høj kvalitet, er der dog brug for en opgradering af det eksisterende AV-udstyr. Derfor foretages der en opgradering af it/AV-udstyr i både Aarhus og Emdrup.

I Emdrup vil det blive faste installationer i to udvalgte lokaler. I Aarhus vil der blive indkøbt mobile løsninger, der kan opsættes i de relevante undervisningslokaler.

Arts IT Support vil efter aftale kunne yde support. Dog vil der være behov for en vis betaling ved længerevarende arrangementer som fx konferencer.