Nødstudieordninger for sommereksamen 2020 klar

Uddannelsesnævn og Studienævn har over de sidste uger arbejdet med omlægning af eksamener, der normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Arbejdet i nævnene har resulteret i, at 93 prøver er blevet omlagt til synkrone mundtlige prøver, som skal afvikles via Zoom. Derudover er der for 84 fag blevet oprettet nødstudieordninger, som er synlige i kursuskataloget fra 1. maj. De reviderede prøvebeskrivelser i nødstudieordningerne er gældende i stedet for den normale studieordning frem til 31.08.2020.

Hvis du underviser i et forårsfag, hvor prøven er omlagt, vil vi bede dig orientere de studerende om nødstudieordningen og gennemgå ændringen i kursuskataloget med dem.

Der arbejdes på tilsvarende løsninger for planlagte omprøver i august (både efterårsfag og de forårsfag, hvor kun omprøveformen normalt kræver fysisk tilstedeværelse).