Ny aftale om arbejdstid for Faculty of Arts

Ny aftale indgået mellem TR og ledelse efter lange og gode forhandlinger – aftalen træder i kraft 1. februar 2023.

Fakultetet har endelig fået de sidste detaljer på plads om den nye arbejdstidsaftale. Vi har kendt konturerne af den nye aftale i længere tid og har efter gensidig aftale taget dens normer i anvendelse allerede fra sommeren 2022.

Der har som altid, når det drejer sig om fastlæggelse af betingelserne for undervisning, været mange spørgsmål, men nu er aftalens ordlyd helt på plads.

Det har været særdeles værdifuldt, at Liselotte Malmgart fra IKS og Jody Pennington fra IKK har deltaget i processen, således at et dybt kendskab til de mange forhold vedrørende anvendelsen af aftalen har været til stede gennem hele forhandlingsforløbet.

De største ændringer er:

  • der gives 20 timer til onboarding for nye kolleger
  • der øges fra 20 til 25 timer pr semester for ikke-normsatte basisopgaver
  • der øges fra 4 hhv. 5 min per side til 6 min pr side ved bedømmelse af skriftlige opgaver
  • der gives mulighed for et forskningssemester hvert syvende semester
  • timeregnskabet nulstilles ved overgangen fra adjunkt til lektor og ved overgangen fra studieadjunkt til studielektor

For at finde timer til disse forbedringer er man blevet enige om at sænke timetal til specialebedømmelser fra 10 til 7 timer, ligesom der ikke ydes timer til både specialevejledning og ph.d.-vejledning for ph.d.-studerende indskrevet på 4+4 ordningen.

En udløber af arbejdet med arbejdstidsaftalen er, at det er aftalt institutterne imellem at udvikle en mere ens praksis i brugen af VIP-O-matic, således at det bliver nemmere at sammenligne på tværs af fakultetet.

  • Den nye aftale kan ses her

Dekan Johnny Laursen siger om aftalen:

”Det var dejligt endelig at kunne sætte underskriften på den helt færdige arbejdstidsaftale. Den er jo efterhånden en god bekendt, eftersom vi allerede fra begyndelsen af efterårssemestret aftalte at benytte de nye normer, mens vi fik de sidste ting på plads i selve teksten. Man lærer virkelig mange ting om vore fagligheder af tillidsrepræsentanterne og af Liselotte og Jody, som i forløbet har bidraget med ekspertise. Jeg glæder mig over, at der er blevet et lille løft nogle steder. Men jeg ved også, at der venter et stort arbejde med at sikre, at vores forbrug af timer til undervisning hænger sammen med de undervisningskræfter, som fakultetet råder over.”

FTR Lars Bo Gundersen siger om aftalen:

”På Arts har vi desværre store udfordringer med stress. Og der er ingen tvivl om, at arbejdstidsaftalen og det tilhørende Vipomatic timeregnskab er en del af problematikken. Blandt andet fordi nogle måder at ’tjene’ Vipomatic-timer kan være mere stressgenererende end andre. Men samtidig står vi på Arts med en timepukkel på over 150.000 timer. Først når timeregnskabet bliver bragt i bedre balance på fakultets-, institut-, afdelings- og individniveau, kan vi ændre opgørelsesmetoderne, der ligger til grund og udvikle mere kollegiale principper for fordeling af undervisnings- og administrationsopgaver. Der er skrevet klare principper ind i den nye aftale for, hvordan denne balancering skal foregå, og jeg ser personligt frem til en spændende proces med afvikling af timepuklen og, på sigt, udvikling af nye måder at tænke arbejdsdeling på. Derudover giver den nye arbejdstidsaftale bedre rammer for sammenhængende forskningstid, mere realistiske timenormer ved bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver samt flere timer til ikke-normerede basisopgaver. ”