Nye mobilitetsmidler til udlandshold

Nu er der mulighed for at søge om 20.000 kr. i mobilitetsmidler til et besøg ved Circle U-universiteter. Det er også muligt at søge som gruppe, og her kan der maksimalt søges om 50.000 kr. samlet for gruppen.

Mobilitetsmidlerne kan bruges til at besøge kolleger (herunder et længere ophold) på et universitet i Circle U.-alliancen for at blive inspireret ift. forskningsaktiviteter, undervisningstilrettelæggelse eller administrative praksisser, eller for at skabe netværk mv. Videnskabelige medarbejdere på mindst adjunktniveau og teknisk-administrative medarbejdere kan søge om støtte.

Midlerne er afsat som led i fakultetets strategiske indsats for øget internationalisering inden for både undervisning og forskning. De udloves som et supplement til andre støttemuligheder, fx Erasmus-stipendier for ansatte.

Midlerne er specifikt målrettet besøg på universiteter i Circle U-alliancen. Derfor skal destinationen være enten Université de Paris, UC Louvain. King’s College London, Humboldt University Berlin, University of Belgrade eller University of Oslo

Det anbefales, at der tages direkte kontakt til en relevant kollega på det pågældende universitet, eller at man henvender sig til et fakultet, institut, center, eller universitetets internationale kontor for at indgå aftale om et konkret besøg eller ophold.