Nyhedsbrev fra dekanen

Kære alle

Glade forventningsfulde studerende, som fylder op i gange og på fortove, er beviset på, at semestret er i fuld gang, og det er livsbekræftende.

Jeg kan nok ikke længere blive ved med at kalde mig selv for ny dekan, men som jeg sagde i forbindelse med min tiltrædelsesreception (Læs her: Velkomstreception for Maja Horst. Ord og billeder fra dagen (au.dk)), er jeg taknemmelig over den fantastiske velkomst, I har givet mig her på Arts.

Tak til alle jer, som er dukket op til medarbejdermøderne i Aarhus om den forestående kandidatreform. Jeg slutter sammen med Niels Lehmann min runde om kandidatreformen af i Emdrup på torsdag, og det er vigtigt for mig at understrege, at både Niels og jeg bliver klogere efter hvert møde. Både fordi der hele tiden dukker nye oplysninger op, og fordi I stiller spørgsmål, som får os til at kigge på reformen fra helt nye vinkler.

Ved første øjekast synes reformen måske ikke så stor, men jo mere vi taler om den, desto større viser den sig at være. For når vi kradser i et hjørne, så har det afledte konsekvenser i helt andre hjørner.

For de af jer, som ikke har haft lejlighed til at komme til medarbejdermøderne, vil jeg lige kort ridse op, hvad vi ved om kandidatreformen indtil videre.

Kort om kandidatreformen

Den endelige aftale om rammerne for reform af universitetsaftalerne i Danmark blev vedtaget med et bredt forlig i slutningen af juni 2023, og i august 2023 kom det endelig kommissorium for det kandidatudvalg, som skal udforme fremtidens kandidatlandskab. I kandidatudvalget sidder rektorer fra alle danske universiteter. De skal sammen udarbejde en samlet sektorplan for alle BA- og KA-uddannelser i Danmark, som skal præsenteres i oktober 2024, og det forventes, at de første BA-studerende optages i 2025 under nye vilkår.

I den plan er det blandt andet en bunden opgave at sikre følgende:

  • 10 % af de kandidatstuderende skal optages på en kandidat, der forkortes fra 2 studieår (svarende til 120 ECTS) til 1 ¼ studieår (svarende til 75 ECTS).
  • 20 % af de kandidatstuderende skal optages på kandidater, der omlægges til fleksible erhvervskandidater på enten 120 eller 75 ECTS.
  • Dimittender med en KA på 75 ECTS får mulighed for videreuddannelse.
  • Optaget på bacheloruddannelserne reduceres fra 2025 med 8 %.
  • Universiteterne kan oprette 1.100 engelsksprogede studiepladser på ordinær KA.
  • Kandidatuddannelserne afsluttes en måned tidligere end i dag.

Som det også fremgår af kommissoriet, rammer ændringerne forskelligt på fagområderne, og det betyder, at det forventes, at 35 % af pladserne på humaniora skal omlægges enten til 75 ECTS eller til erhvervskandidater

Kandidatreformens betydning for fakultetet

Det er klart, at når stregerne først skal tegnes på nationalt niveau, er der en del, vi ikke endnu har indflydelse på. Min forventning er, at reformen vil få stor betydning for os her på Arts, at vi skal finde løsninger på fakultetsniveau.

Når vi hører nyt, sørger vi hele tiden for, at både fakultets- og afdelingsledere er informerede om udviklingen, og vi vil også løbende invitere til medarbejdermøder og informere i diverse organer, så de af jer, som ønsker at være involveret, kan blive det. Som jeg sagde på møderne, er det også helt i orden, hvis nogen af jer ikke orker at skulle forholde jer til reformen, så længe det hele er så uvist. I kan godt stole på, at vi i ledelserne gør alt, hvad vi kan, for at Arts kommer bedst muligt ud på den anden side.

Selvom en sådan reform er en stor forstyrrelse, skal vi samtidig benytte lejligheden til at lave noget af det om, som vi længe gerne har villet ændre. En af de ting, som vi gerne vil undersøge, er f.eks., hvordan vi skal uddanne gymnasielærere i fremtiden. Jeg har også et ønske om, at vi får reduceret kompleksiteten i vores uddannelseslandskab på fakultetet.

Selv med så store ændringer på vej, så tillader jeg mig og glædes over alle de skønne studerende som nu befolker universitetet igen. For I sidste ende, er det jo dem det handler om!

Hav et godt semester.

Venlig hilsen

Maja
Dekan