Nyt interdisciplinært Circle U.-netværk om bæredygtighed

Nyt internationalt forskningssamarbejde med fokus på bæredygtighed sættes i gang inden for rammerne af Circle U. Målet er at fremme unges perspektiver på globale udfordringer.

Fire forskere fra Oslo Universitet, Humboldt Universitet i Berlin og Aarhus Universitet er gået sammen om et nyt projekt, der skal udvikle participatoriske narrativmetoder for at fremme unges perspektiver på globale udfordringer.

”Jeg glæder mig enormt meget til at komme i gang med arbejdet med mine forskerkolleger fra Oslo og Berlin. Tilsammen har vi forsket i en bred vifte af emner. Narrativer som metode, global sundhed, klimanarrativer, bæredygtighed og risiko. Støtten fra Circle U. til etablering af et ITRN-netværk giver muligheden for at styrke vores samarbejde og bidrage med ny viden,” fortæller lektor Antoinette Fage-Butler fra Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

’Risk, future narratives and sustainability: Students’ perspectives from 3 Circle U. universities’ er navnet på Circle U.-projektet, der løber fra januar til juni 2023. Meningen med projektet er, at studerende på de tre deltagende universiteter kommer i fokus.

”Ni studerende, tre fra hvert universitet, vil være projektets omdrejningspunkt. Det er de studerendes narrativer om bæredygtigheden, vi gerne vil fremme. Vores mål som forskere er at skabe et rum til de studerendes kreativitet og kritiske tænkning, og vi vil sørge for, at de studerendes fremtidige narrativer efterfølgende ’har et liv’ på forskellig vis igennem publikationer og ansøgninger”, siger Antoinette Fage-Butler.

Circle U.-projektet ligger i forlængelse af en monografi, som hun er i færd med at skrive om globale risici, diskurser og ansvarliggørelse. Monografien undersøger institutionel kommunikation om pandemien og klimaforandringer og er støttet af Carlsbergfondet.

Om Circle U.

Circle U. er en universitetsalliance mellem Aarhus Universitet og otte universiteter i andre europæiske lande. Alliancen arbejder for at gøre internationalisering nemmere og skabe nye forbindelser mellem forskning, uddannelse og innovation.