Status på analyse- og forandringsforløb af skemalægningen på Faculty of Arts

Analyse- og forandringsforløb af skemalægningen på Faculty of Arts går nu ind i en ny fase med fokus på implementering.

Konsulenthuset Implement har i 2021 gennemført en omfattende og meget grundig analyse af skemalægningen på Faculty of Arts. Fakultetsledelsen har fået præsenteret analysen og besluttet, at kendskabet til analysen skal bredes ud på fakultetet, hvorefter projektet vil ændre status til at have fokus på implementering.

På baggrund af analysen har Implement opstillet 6 forbedringsområder, der har til formål at skabe en mere effektiv, sammenhængende og velfungerende tilgang til skemalægning. De 6 forbedringsområder rummer forslag til i alt 16 initiativer, der bygger oven på den nuværende praksis. 

Det er afgørende for implementeringsprojektet, at det er forankret lokalt, og at alle berørte parters perspektiver bliver repræsenteret. Derfor tager bemandingen af styregruppen for implementeringsdelen af projektet udgangspunkt i det koordinationsforum mellem studieledere og Arts Studier, som allerede eksisterer.

I løbet af marts måned inviteres Implement til at præsentere rapporten på institutterne og i studieadministrationen. Styregruppen udarbejder på baggrund af disse drøftelser konkrete forslag til gennemførelse af arbejdet med implementering af rapportens anbefalinger. Der sigtes mod, af fakultetsledelsen d. 27.4. træffer beslutning om, hvilke indsatser der skal prioriteres i implementeringen