Valg på Arts

Nedtælling: Mens valgene til Akademisk råd, Ph.d.-udvalg og Studienævn venter forude, er det nu på plads, hvordan de tre repræsentationsområder skal sammensættes

Onsdag den 1. februar 2012 tiltræder nyvalgte medlemmer i de nye repræsentationsområder på Arts. Det bliver den sidste i rækken af skæringsdatoer - og onsdage - i et forløb, hvor repræsentationsområderne både skal have nye medlemmer og en ny struktur.

  • Onsdag den 14. september vedtog Fakultetsledelsen hvordan Akademisk råd, Ph.d.-udvalg og Studienævn skal sammensættes. Beslutningen er indsendt til Aarhus Universitets Valgsekretariat og lavet på baggrund af høringer på institutter og med alle de tidligere områder på Arts. Se repræsentationsområderne på hjemmesiden Arts på vej
  • Onsdag den 9. november kan man finde oversigter over alle stemmeberettigede på au.dk/valg, og her bliver de endelige valglister også tilgængelige fra mandag den 14. november.
  • Onsdag den 30. november og mandag den 5. december. Det bliver - ligesom på resten af Aarhus Universitet - i den periode, valgene vil foregå på Arts.
  • Onsdag den 7. december vil de endelige valgresultater senest ligge klar.

De uformelle valg

Ved siden af de formelle valg skal der vælges medlemmer til Uddannelsesfagudvalg ene(UFU) og Institutfora. Det er udvalg, der ikke er omfattet af den nye organisation på Aarhus Universitet; derfor kommer de til at foregå lokalt på institutterne og efter en beslutningsproces og tidsplan som er bestemt af institutterne.