Circle U mobilitetspulje 2024

Nu er der mulighed for at søge om 20.000 kr. i mobilitetsmidler til et besøg ved Circle U universiteter. Det er også muligt at søge som gruppe og her kan der maksimalt søges om 50.000 kr. samlet for gruppen. Midlerne kan bruges til at besøge kolleger (herunder et længere ophold) på et universitet i Circle U.-alliancen for at blive inspireret ift. forskningsaktiviteter, undervisningstilrettelæggelse eller administrative praksisser, eller for at skabe netværk mv. Derudover kan puljen bruges som led i et længerevarende uddannelsessamarbejde, hvor undervisere fra AU sammen med et eller flere Circle U universiteter har gennemført virtual undervisning og ønsker at berige det virtuelle samarbejde med mulighed for et fysisk besøg på et andet Circle U universitet. Puljen kan i den forbindelse søges til dækning af busrejse for underviser og op til 50 studerende (vi har taget tilbud hjem til Oslo, Berlin og Louvain-la-Neuve - prisen for en busrejse vil beløbe sig til ca. 50.000 kr.).

Midlerne er afsat som led i fakultetets strategiske indsats for øget internationalisering både inden for undervisning og forskning. De udloves som et supplement til andre støttemuligheder, fx Erasmus-stipendier for ansatte.

Det anbefales, at der tages direkte kontakt til en relevant kollega på det pågældende universitet, eller at man henvender sig til et fakultet, institut, center, eller universitetets internationale kontor for at indgå aftale om et konkret besøg eller ophold

Hvem kan søge?

Videnskabelige medarbejdere på mindst adjunktniveau samt teknisk-administrative medarbejdere.

Hvis flere rejser sammen, kan der søges midler til en grupperejse af kortere varighed. Ved grupperejser kan studerende også få rejsemidler i følgeskab med en videnskabelig medarbejder (maks. 4 personer inkl. hovedansøger). Ift. til studierejse for et hold studerende gives der max 20.000 kr. til busrejse (øvrige udgifter finansieres af de studerende).

Destination

Midlerne er specifikt målrettet besøg på universiteter i Circle U.-alliancen. Derfor skal destinationen være et af følgende universiteter:

  • Université Paris Cité
  • UCLouvain
  • King’s College London
  • Humboldt University Berlin
  • University of Belgrade
  • University of Oslo
  • Università de Pisa
  • Universität Wien

Formål med besøget

Besøget skal være fagligt relevant og foretages med henblik på (gerne gensidig) inspiration og netværksaktiviteter.

Hvilke udgifter refunderes?

Der kan søges midler til dækning af rejse- og opholdsudgifter samt time-/dagpenge i henhold til statens og AU’s takster og regler. Der bevilges op til 20.000 kr. pr. person pr. rejse. Der er ikke noget min./maks. på antal rejsedage. Ved grupperejser kan der maksimalt søges om 50.000 kr. pr. grupperejse. Ift. til studierejse for et hold studerende gives der max 20.000 kr. til busrejse (øvrige udgifter finansieres af de studerende).

Udgifter til repræsentation, fx middage og gaver, konference- og kursusdeltagelse eller projektudgifter som fx materialer, transport af udstyr mv, dækkes ikke.

Ansøgning

Udfyld ansøgningsskemaet. Der er ingen ansøgningsfrist (løbende). Ansøgningerne bliver vurderet af prodekan for forskning. Midlerne deles efter først til mølle princippet.

Ansøgning kræver godkendelse af afdelingsleder og bekræftelse på dette skal medsendes.

For at midlerne kan komme så mange som muligt til gode skal der være indgået aftale om besøg, før der søges (dokumentation herfor skal vedlægges) Allerede afholdte besøg støttes ikke.

Der kan søges flere gange til forskellige besøg. Der indsendes én ansøgning pr. besøg.

Afregning

Efter besøget skal du afregne i RejsUd efter udlæg. Der vil blive givet mere information om afregning ved bevilling.

Rejser skal være afsluttet og afregnet inden udgangen af 2024. Der er midler afsat til formålet i 2024.

Evaluering

Du får et evalueringsskema ved bevilling, hvor der skal gives en kort beskrivelse af dit besøg inklusiv udbytte og planer for opfølgning.