Forudsætningskrav

Et forudsætningskrav er et kriterie, som dine studerende skal have opfyldt for at kunne gå til eksamen

Kravet kan fx bestå i, at de studerende afleverer eller får godkendt en opgave eller produkt eller gennemfører et projekt forud for eksamen. Det vil altid dreje sig om aktiviteter, der er nødvendige at have gennemført for at kunne deltage i kursets eksamen.

  • Opfyldelsen af forudsætningskravet skal ikke indgå i bedømmelsen af dine studerende, men er udelukkende et kriterie for indstilling til eksamen.
  • Hvis der er forudsætningskrav på dit kursus, fremgår det tydeligt af både studieordning og kursuskatalog. I studieordningen vil forudsætningskrav fremgå under overskriften ”Forudsætninger for prøvedeltagelse” i den enkelte prøvebeskrivelse.
  •  Der har tidligere været forudsætningskrav på mange kurser på Arts, men de fleste er fjernet fra 1. september 2023. Studerende skal derfor ikke længere opfylde et forudsætningskrav på disse kurser – heller ikke studerende fra tidligere årgange, uanset om de har eller ikke har opfyldt det gamle forudsætningskrav.

  

Hvilke studerende skal opfylde forudsætningskravet?

Alle studerende der tilmeldes dit kursus skal opfylde kravet for at kunne gå til eksamen.

De fleste vil opfylde kravet i forbindelse med undervisningen, så de kan deltage i den ordinære eksamen. Men der vil også være studerende, der ikke opfylder forudsætningskravet i første omgang, som derved bruger et eksamensforsøg og skal opfylde kravet på et senere tidspunkt for at kunne gå til omprøve. Det kan du læse mere om her på siden.

Studerende skal kun opfylde forudsætningskravet én gang. Det vil sige:

  • Har dine studerende én gang opfyldt kravet, har de sikret sig retten til at gå til eksamen, også hvis de ikke deltager i/består den ordinære eksamen og skal til omprøve.
  • Hvis en studerende, der tidligere har fulgt undervisningen, får lov at følge undervisning og gå til ordinær eksamen igen, skal de ligeledes ikke opfylde forudsætningskravet, hvis de har gjort det på et tidligere tidspunkt.

Som underviser skal du vide, hvilke af dine studerende i det aktuelle semester, der opfylder de krav du og studieordningen stiller, men det er ikke dit ansvar at vide, om en studerende fra en tidligere årgang har opfyldt forudsætningskravet eller ej. Det holder studieadministrationen styr på og kan oplyse om, hvis det er aktuelt.

Hvad sker der, hvis en studerende ikke opfylder forudsætningskravet?

Hvis en studerende ikke opfylder forudsætningskravet, kan vedkommende ikke gå til eksamen, hverken ordinær eksamen eller omprøve.

UVAEKA-teamet registrerer bedømmelsen ”DF” (dumpet forudsætningskrav) for den studerende, som bruger derved et prøveforsøg på den manglende opfyldelse. Den studerende modtager besked fra UVAEKA om det brugte prøveforsøg med information om, hvordan man tilmelder sig omprøve.

Langt de fleste studerende, der ønsker at gå til eksamen, opfylder dog forudsætningskravene uden problemer.

   

Sådan registerer du opfyldte forudsætningskrav

    

  1. UVAEKA sender en liste til dig med navne på de studerende, der skal opfylde forudsætningskravet. Af listen vil det fremgå, hvis der er tilmeldte studerende, der allerede har opfyldt kravet. Du modtager listen ved semesterstart og forud for en eventuel omprøve.

  2. Du meddeler de studerende, hvornår i løbet af semesteret, de skal indlevere materiale iforb. med forudsætningskravet. Det er dig som underviser/kursusansvarlig, der fastsætter hvornår i løbet af semesteret de studerende skal indlevere materiale iforb. med forudsætningskravet. Hvis studieordningen ikke fastsætter et specifikt krav om antal opgaver, omfang osv. er det dig som underviser/kursusansvarlig, der fastsætter det for det aktuelle semester. 
Begge dele skal du meddele de studerende i Brightspace ved semesterets begyndelse.

  3. Du giver dit UVAEKA-team besked om, hvilke af de studerende, der hhv. har og ikke har opfyldt forudsætningskravet. Det skal du gøre senest den sidste dag i undervisningsperioden (med mindre andet aftales).

  4. Særligt for omprøver: Hvis en studerende skal til omprøve og også mangler at opfylde forudsætningskravet, skal den studerende aflevere materialet til dig (typisk per mail) senest ved fristen for tilmelding til omprøven. Du melder på den baggrund ind, om du har modtaget materiale fra de studerende eller ej.

Har du nogen spørgsmål?

Kontakt endelig dit sædvanlige UVAEKA-team, hvis du skulle blive i tvivl om noget i forbindelse med forudsætningskrav på dit kursus.