Råd, nævn og udvalg - uddannelsesområdet

Studienævn

Alle uddannelser er tilknyttet et studienævn. Nævnene har ansvaret for den faglige udvikling og kvalitetssikring af instituttets uddannelser. Det er studienævnets forretningsudvalg, som behandler studerendes ansøgninger om merit, forhåndsgodkendelse og dispensationsansøgninger.

Studienævn på Arts:

Hvert studienævn har desuden en række uddannelsesnævn tilknyttet.

Aftagerpaneler

Panelerne rådgiver om uddannelseskvalitet og kvalitetsudvikling ved udvikling af nye eksisterende uddannelser Dette arbejde omfatter løbende dialog om arbejdsmarkedets behov. Aftagerpanelerne er nedsat i tilknytning til studienævnene.

Læs mere:

Uddannelsesnævn

Hvert studienævn nedsætter uddannelsesnævn (UN) for grupper af uddannelser eller de enkelte uddannelser.

Uddannelsesnævnenes formål er at sikre uddannelsernes faglige grundlag samt give plads til fagnære diskussioner mellem studerende og undervisere.

Uddannelsesnævn på Arts:

Udvikling og revision af studieordninger

Studieordningsressourcen samler praktisk information og inspiration til arbejdet med studieordninger.