Specialevejledning

Det er en stor men også spændende opgave at være specialevejleder. Uanset om du står overfor at skulle vejlede dit første speciale eller er en erfaren specialevejleder, kan spørgsmål og tvivl melde sig. Derfor har vi her samlet en række gode råd, vejledninger og links som kan hjælpe dig på vej. 

Der kan også forelægge en fagnær beskrivelse af, hvordan der arbejdes med specialer på netop din uddannelse. Den må du kontakte din afdelingsleder eller uddannelsens specialekoordinator for at få.

I november 2020 har DPU udgivet en forskningsoversigt i ’Pædagogisk indblik’, der sætter fokus på vilkår og rammer for specialevejledning på de videregående uddannelser og gennemgår de faktorer, der ifølge forskningen kan styrke vejledningen. Publikationen omsætter den forskningsbaserede viden til en række konkrete spørgsmål, som den enkelte vejleder selv kan reflektere over eller endnu bedre drøfte med vejlederkollegaer. 

Læs Pædagogisk indblik om specialevejledning her  

Information og inspiration til specialevejledere


Specialefællesskaber - især i en coronatid

Specialeprocessen har alle dage været en ensom proces for mange studerende - på godt og ondt. 

I denne coronatid kan ensomheden føles endnu stærkere. Det viser en evaluering af specialesemesteret på DPU fra foråret 2020, hvor universitet lukkede helt ned. 

Specialefællesskaber kan være mange ting. De kan være faglige og sociale, initieret af de studerende selv eller af vejleder. Her har vi samlet en række digitale redskaber, som kan bruges til at understøtte fællesskaber i specialeprocessen. 

Online vejledning - How to

Overvejelser

Videomøder begrænser dine fysiske virkemidler, da du ikke har hele rummet til rådighed, men kun den del, som kameraet viser. Tænk derfor over, hvordan du som underviser fremgår på skærmen og brug de nødvendige virkemidler for at gøre op for den manglende fysiske tilstedeværelse og bevægelse. Overvej fx dit kropssprog, din mimik, gestik og stemmeføring.

  • Kabel-internet anbefales! (gå evt. tættere på din router).
  • Tjek forbindelsen i god tid og tryk “mute” på kanalen.
  • Brug gerne earplugs.
  • Tjek om mikrofonen virker i dine indstillinger.
  • Sluk gerne for mikrofonen, når du ikke taler.

Test at forbindelserne virker inden en videosamtale eller online undervisningssituation går i gang.

Gode råd til bedre online møder:

Erhvervsspeciale - hvordan vejleder jeg i det?

GDPR og databeskyttelse

Plan for vejledning - et samarbejdsredskab mellem dig og din studerende

Anbefalinger til første vejledningsmøde om Plan for vejledning. 

Der er udarbejdet en vejledning til de studerende om det første vejledningsmøde om plan for vejledning. Her kan du læse om forventningerne til din rolle som vejleder

Hvis du har forslag til andre gode tekster eller links om det at være specialevejleder, så send dem til Louisewj@edu.au.dk

Information og tilbud til studerende


Information til studerende om specialeprocessen

Det er altid en god idé at kende sin medspiller. Nogle studerende har nærlæst, alt hvad der er at læse om specialet på Studieportalen. Andre har måske aldrig været forbi studieportalen. Møder du en studerende der stiller ekstra mange spørgsmål til processen og alt det administrative, så henvis dem til Studieportalen. Her kan du selv få indsigt i den vejledning, som de studerende får på Studieportalen.

Bibliotekets tilbud til specialestuderende

Find inspiration i andres specialeprojekter i AUs projektbank

Workshops og informationsmøder

Studievejlederne på Arts holder hvert semester en række specialearrangementer, der hjælper studerende godt igang med specialet.

Til studerende, der sidder fast i specialeprocessen

Den studerende kan møde mange forhindringer i løbet af specialeprocessen og mange gange handler det om meget andet end den faglige udfordring. Heldigvis er der hjælp at hente for den studerende mange steder.

Det kan være særlig støtte til procesplanlægning, akademisk skrivning og formalia eller til mere personlige forhold. Nedenfor har vi samlet en række links til dig, som du kan henvise din specialestuderende til. 

Studievejledningen på Arts er et godt sted at begynde, da de har erfaring med at afdække, hvad der er på spil, og henvise studerende videre.

Karrierevejledning - Hvad når specialet er afsluttet?

For mange fylder karriererovervejelser meget i specialeprocessen. Arts Karriere kan hjælpe den studerende på vej i de overvejelser.