Specialevejledning

   

Formalia og deadlines

Her finder du links til vigtig information om specialet og specialeprocessen, som de studerende kan finde på Studieportalen.

Formalia, deadlines, bedømmelsesfrister mv.

Herunder finder du links til vigtige sider på Studieportalen, hvor de studerende kan finde information om formalia og frister i forbindelse med specialet:

GDPR og databeskyttelse

Den studerende kan finde information om behandling af personoplysninger ifm. opgaver og speciale på Studieportalen.

   

Gode råd og ideer til vejledningen

Det er en stor men også spændende opgave at være specialevejleder. Uanset om du står overfor at skulle vejlede dit første speciale eller er en erfaren specialevejleder, kan spørgsmål og tvivl melde sig. Derfor har vi her samlet en række gode råd, vejledninger og links som kan hjælpe dig på vej. 

Der kan også forelægge en fagnær beskrivelse af, hvordan der arbejdes med specialer på netop din uddannelse. For at få den, skal du kontakte din afdelingsleder eller uddannelsens specialekoordinator.

Online vejledning

Videomøder begrænser dine fysiske virkemidler, da du ikke har hele rummet til rådighed, men kun den del, som kameraet viser. Tænk derfor over, hvordan du som underviser fremgår på skærmen og brug de nødvendige virkemidler for at gøre op for den manglende fysiske tilstedeværelse og bevægelse. Overvej fx dit kropssprog, din mimik, gestik og stemmeføring.

  • Kabel-internet anbefales! (gå evt. tættere på din router).
  • Tjek forbindelsen i god tid og tryk “mute” på kanalen.
  • Brug gerne earplugs.
  • Tjek om mikrofonen virker i dine indstillinger.
  • Sluk gerne for mikrofonen, når du ikke taler.

Test at forbindelserne virker inden en videosamtale eller online undervisningssituation går i gang.

 

Find teknisk vejledning til gode online møder her:

Erhvervsspeciale

Find information om erhvervsspecialer på Arts og om, hvordan du vejleder i dem, her:

   

Information og tilbud til studerende

Information til studerende om specialeprocessen

Det er altid en god idé at kende sin medspiller. Nogle studerende har nærlæst, alt hvad der er at læse om specialet på Studieportalen. Andre har måske aldrig været forbi studieportalen. Møder du en studerende der stiller ekstra mange spørgsmål til processen og alt det administrative, så henvis dem til Studieportalen. Her kan du selv få indsigt i den vejledning, som de studerende får på Studieportalen.

Bibliotekets tilbud til specialestuderende

Find inspiration i andres specialeprojekter i AUs projektbank

Workshops og informationsmøder

Studievejlederne på Arts holder hvert semester en række specialearrangementer, der hjælper studerende godt igang med specialet.

Til studerende, der sidder fast i specialeprocessen

Den studerende kan møde mange forhindringer i løbet af specialeprocessen og mange gange handler det om meget andet end den faglige udfordring. Heldigvis er der hjælp at hente for den studerende mange steder.

Det kan være særlig støtte til procesplanlægning, akademisk skrivning og formalia eller til mere personlige forhold. Nedenfor har vi samlet en række links til dig, som du kan henvise din specialestuderende til. 

Studievejledningen på Arts er et godt sted at begynde, da de har erfaring med at afdække, hvad der er på spil, og henvise studerende videre.

Karrierevejledning - Hvad når specialet er afsluttet?

For mange fylder karriererovervejelser meget i specialeprocessen. Arts Karriere kan hjælpe den studerende på vej i de overvejelser. 

   


Vejledninger

Herunder kan du finde vejledninger til specialerelaterede IT-systemer:

  


Gik du forgæves?

Søgte du noget, du ikke kunne finde? Eller har du andre kommentarer til sidens indhold? I så fald hører vi meget gerne fra dig. 

Send en mail til redaktionsgruppen