Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget understøtter arbejdet med Aarhus Universitets mission og vision som beskrevet i universitetets Strategi 2025. Udvalget arbejder med tre uddannelsesmæssige topprioriteter:

  • Uddannelseskvalitet
  • Studieintensitet
  • Bedre match

Udvalget arbejder tværgående i forhold til uddannelsesområdet i et tæt samspil med universitetsledelsen.

Uddannelsesudvalget består af prorektor, prodekanerne for uddannelse ved Aarhus Universitets fem fakulteter samt vicedirektøren for AU Uddannelse og lederen af AU's pædagogiske center, CED.

Formand

Berit Eika

Prorektor Rektoratet

Næstformand

Niels Overgaard Lehmann

Prodekan Dekanatet, Arts

Finn Borchsenius

Prodekan Dekanat, Technical Sciences

Kristine Kilså

Prodekan Dekanat, Natural Sciences

Lise Wogensen Bach

Prodekan Dekanatet, Health

Anna Bak Maigaard

Vicedirektør AU Uddannelse - AU Uddannelse Stab

Anne Mette Mørcke

Centerleder Centre for Educational Development - CED

Morten Rask

Prodekan Dekanatet, Aarhus BSS

Opgaver

  • Nationale og internationale uddannelsespolitiske spørgsmål
  • Samarbejdet om uddannelser på tværs af fakulteterne, herunder uddeling af midler fra universitetsledelsens strategiske ledelsespulje.
  • Uddannelsesprofil, herunder sikring af internationaliseringsinitiativer
  • Kvalitetspolitik på uddannelsesområdet 
  • Strategiske samarbejder 

Læs kommissoriet for udvalget

Møder

Mødeplan og Mødemateriale 

Sekretariatsbetjeningen varetages af Universitetsledelsens Stab i samarbejde med AU Uddannelse og Fakultetssekretariaterne

Kontakt: Mark Vestergaard Arve.