Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU)

Udvalget for Uddannelse (UFU)

Opgaver

  • Nationale og internationale uddannelsespolitiske spørgsmål
  • Samarbejdet om uddannelser på tværs af fakulteterne, herunder uddeling af midler fra universitetsledelsens strategiske ledelsespulje.
  • Uddannelsesprofil, herunder sikring af internationaliseringsinitiativer
  • Kvalitetspolitik på uddannelsesområdet 
  • Strategiske samarbejder 

Læs kommissoriet for udvalget

Indsatsområder

Udvalget for Uddannelse arbejder med tre uddannelsesmæssige topprioriteter:

  • Hæve uddannelseskvalitet
  • Øge studieintensitet
  • Bedre match

Kvalitet i uddannelse sker blandt andet i mødet mellem den studerende, underviseren og stoffet. Med en ambition om at hæve uddannelseskvaliteten har vi fokus på, hvordan underviserne indgår i mødet, hvordan kvaliteten af mødet måles, hvordan mødet kan videreudvikles, og hvordan ledelsen kan bidrage til at optimere mødet.

Vi arbejder på forskellig vis med at øge studieintensiteten. Det forudsætter, at der fokuseres såvel på de frafaldstruede som på de særligt talentfulde og generelt på at sikre et godt studiemiljø og en engagerende undervisning for alle studerende.

Under overskriften bedre match er et mål om et bedre match ind med fokus på, at potentielle studerende træffer rigtigt studievalg og kommer godt fra start, og samtidig er der et mål om et bedre match ud med fokus på dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet.

Møder

Mødeplan og Mødemateriale

Øvrige faste deltagere er vicedirektør og funktionschef fra AU Uddannelse og specialkonsulent fra Universitetsledelsens Stab  

Sekretariatsbetjeningen varetages af Universitetsledelsens Stab i samarbejde med AU Uddannelse og Fakultetssekretariaterne

Kontakt: Jeppe Norskov Stokholm

309866 / i40