Dekanen: Tilbage til vores fælles campusuniversitet

Ferien står for døren. Når Aarhus BSS’ medarbejdere og studerende vender tilbage på den anden side, kan vi se frem mod en hverdag, som vi kender den – og dog. Dekanen fortæller om, hvad genåbning og coronaerfaringer betyder for campusuniversitetet efter sommeren.

Blå sommerhimmel med lette skyer
Foto: Pexels

Genåbningsaftalen har lempet de restriktioner, Aarhus BSS har levet med i mange måneder. Fremmødeprocenten for medarbejdere er nu 50 %. Kravet om mundbind og afstand er ophævet. Arrangementer begynder at være fysiske. Og AU’s teststeder havde sidste åbningsdag den 30. juni.

Mange af fakultetets medarbejdere har da også udskiftet et antal hjemmearbejdsdage med almindelige kontordage. Når fuldt fremmøde bliver muligt den 1. august, bliver campus igen den primære arbejdsplads for opgaver, samarbejde og kollegialt fællesskab.

”Heldigvis,” siger dekan Thomas Pallesen, og understreger:

”Et godt arbejdsliv handler ikke kun om opgavernes faglige indhold, men også om gode og produktive menneskelige relationer. Aarhus BSS er et campusuniversitet, og jeg glæder mig meget til, at arbejdsfællesskaberne igen summer på vores lokationer i Aarhus og Herning.”

Vi skal tage de bedste coronaerfaringer med videre

Allerede nu nedtages det midlertidige streamingudstyr i undervisningslokaler og auditorier. Til gengæld vil der efter sommerferien være opdateret Panopto-udstyr klar til brug i udvalgte auditorier.

Udstyret vil også give muligheder for interaktion med de studerende og gøre det både nemmere og bedre hvis man vil eksperimentere med at streame indhold, når campusundervisning igen bliver normen.

”Vi har desuden sat gang i en proces med henblik på at indsamle erfaringer fra det sidste års tid.. Her vil der blive samlet op på best practices i onlineundervisningen med udgangspunkt i de studerende og undervisernes egne erfaringer,” fortæller Thomas Pallesen, og fortsætter:

”Det vil forhåbentlig give et godt afsæt for, at vi som et campusuniversitet, hvor den fysiske undervisning er udgangspunktet, samtidig også kan udvikle formater, der integrerer fysiske og digitale elementer, forbedrer læringsudbyttet og ressourceudnyttelsen på uddannelsen samt understøtter de studerendes trivsel.”

De studerendes trivsel vil være et fokusområde generelt. Thomas Pallesen tilføjer:

"For at styrke trivslen blandt de studerende efter en lang periode med coronanedlukning er der afsat en pulje af midler til at genstarte studielivet i 2021. Vi har allerede imødekommet en del ansøgninger fra studenterorganisationerne og ser frem til at imødekomme endnu flere gode idéer og spændende forslag."

Rigtigt god sommer til alle, og på gensyn på campus efter ferien!


Læs mere