Anmeld forskning, hvor AU er dataansvarlig

Her kan du anmelde dit forskningsprojekt, hvor AU er dataansvarlig, til AU's fortegnelse over forskningsprojekter.


Anmeldelse af forskningsprojekt - AU er dataansvarlige (pID: 1443382)

1. Introduktion
For at få din forskning registreret på AU’s fortegnelse, skal du give os en række oplysninger om dig og dit forskningsformål.

Vær opmærksom på:

• at det er dit ansvar, at oplysningerne er korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold i dit forskningsprojekt.

• at du i nogle tilfælde skal uddybe den information, du giver os. Det vil fremgå af skemaet.

• at anmeldelsen først er indsendt, når du har gennemført alle dele af anmeldelsesskemaet og trykket på ’indsend’. Du vil herefter modtage en kopi af anmeldelsen på den mailadresse, som du har oplyst i skemaet.

• at dit projekt først er registreret, når du har fået tildelt et løbenummer og modtaget et bekræftelsesbrev vedrørende registreringen fra fortegnelsen.

• at bekræftelsen alene er dokumentation på, at du har registreret projektet på fortegnelsen. Det er ikke en godkendelse af din forskning.
2. Stamdata
3. Projektinformation
Når du skal vurdere, hvor lang tid det er nødvendigt at behandle personoplysninger, skal du også indregne en evt. opbevaringsperiode som følge af reglerne i anden lovgivning eller f.eks. reglerne om ansvarlige forskningspraksis. Du skal dokumentere din vurdering og opbevare det sammen med dit øvrige projektmateriale.
4. Personoplysninger

Registrerede

Når du skal beskrive, hvor mange personer du behandler oplysninger om, skal du angive antallet, hvis du kender det. Alternativt kan du angive det ved at beskrive variablene i dit forskningsprojekt, f.eks. alle danskere mellem 18 og 25 år.

Typer af personoplysninger

Her skal du oplyse, hvilke typer af personoplysninger, som du kommer til at behandle i dit forskningsprojekt. Du skal afkrydse de kategorier af personoplysninger, du behandler. Desuden skal du udspecificere det i fritekstfelterne, hvor det fremgår af skemaet.
5. Datakilder og sikkerhed

Datakilder

Her skal du oplyse, hvilke datakilder du har i dit forskningsprojekt. Du skal altså oplyse, hvor du har personoplysningerne fra.

Behandlingssikkerhed

Hvordan du skal beskytte personoplysninger, afhænger af typen af oplysninger, antallet og hvem du behandler oplysninger om. Eksempel:
•Tekniske foranstaltninger: F.eks. opbevaring på en sikker server, kryptering, pseudonymisering, mv.
•Organisatoriske foranstaltninger: F.eks. rettighedsstyring, uddannelse mv.
6. Deling
Her skal du oplyse, om du skal dele personoplysninger med andre, som ikke er ansatte på AU. Husk at du skal have en aftale med den part, som du skal dele personoplysninger med. Technology Transfer Office (tto@au.dk) kan hjælpe dig med at forhandle aftalen. Kontakt dem i god tid før projektets start.

Bruger du en forskermaskine på f.eks. Danmarks Statistik, skal du være opmærksom på, at det er en databehandler for AU. Det samme gælder for andre leverandører, f.eks. Rambøll, når du anvender SurveyXact.

7. Tilladelseskrav
I nogle situationer gælder der særlige krav for deling af personoplysninger. Derfor stiller vi dig en række spørgsmål, som kan hjælpe os med at hjælpe dig. Skal du dele personoplysninger på én eller flere af følgende måder?

Tredjeland eller international organisation

Biologisk materiale

Publicering af personoplysninger

8. Behandlingsgrundlag
Når du behandler personoplysninger, skal du have et lovligt behandlingsgrundlag (en hjemmel i lovgivningen).

Andre lovlige formål med behandlingen af personoplysninger

I nogle tilfælde kan du have flere lovlige formål med behandlingen af personoplysninger. F.eks. forskning, undervisning og formidling. Besvar derfor spørgsmål 29.