Anmeld en biobank eller database til fremtidig forskning, hvor AU er dataansvarlig

Her kan du anmelde en biobank eller database til fremtidig forskning inden for et nærmere defineret videnskabeligt område, hvor AU er dataansvarlig.


Anmeldelse til fortegnelsen hvor AU er dataansvarlig for en biobank eller en database (PID: 1451063)

1. Introduktion
For at få din biobank/database registreret på AU’s fortegnelse, skal du give os en række oplysninger om dig og dit forskningsformål.

Vær opmærksom på

• at det er dit ansvar, at oplysningerne er korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold.

• at du i nogle tilfælde skal uddybe den information, du giver os. Det vil fremgå af skemaet.

• at anmeldelsen først er indsendt, når du har gennemført alle dele af anmeldelsesskemaet og trykket på ’indsend’. Du vil herefter modtage en kopi af anmeldelsen på den mailadresse, som du har oplyst i skemaet.

• at biobanken/databasen først er registreret, når du har fået tildelt et løbenummer og modtaget et bekræftelsesbrev vedrørende registreringen fra fortegnelsen.

• at bekræftelsen alene er dokumentation på, at du har registreret projektet på fortegnelsen. Det er ikke en godkendelse af din forskning.
2. Stamdata
3. Behandling
Du skal oplyse en dato for ophør, også selvom du ikke kender en præcis dato. Hensynet er, at vi kan hjælpe dig med at følge op. Det er vigtigt, at du skriftligt dokumenterer din vurdering af opbevaringsbegrænsningen.
4. Personoplysninger

Registrerede

Når du skal beskrive, hvor mange personer du behandler oplysninger om, skal du angive antallet, hvis du kender det. Alternativt kan du angive det ved at beskrive variablene i biobanken eller databasen, f.eks. alle danskere mellem 18 og 25 år.

Typer af personoplysninger

5. Datakilder og sikkerhed
Her skal du oplyse, hvilke datakilder du har i din biobank eller database. Du skal altså oplyse, hvor du har personoplysningerne fra.

Datakilder

Behandlingssikkerhed

Hvordan du skal beskytte personoplysninger, afhænger af typen af oplysninger, antallet og hvem du behandler oplysninger om. Eksempel:
• Tekniske foranstaltninger: F.eks. opbevaring på en sikker server, kryptering, pseudonymisering, mv.
• Organisatoriske foranstaltninger: F.eks. rettighedsstyring, uddannelse mv.
6. Deling
Her skal du oplyse, om du skal dele personoplysninger med andre, som ikke er ansatte på AU. Husk at du skal have en aftale med den part, som du skal dele personoplysninger med. Technology Transfer Office (tto@au.dk) kan hjælpe dig med at forhandle aftalen.

Vær opmærksom på, at deling af personoplysninger kan kræve en tilladelse fra Datatilsynet. Find vejledning på www.au.dk/gdpr/forskning

Bruger du en forskermaskine på f.eks. Danmarks Statistik, skal du være opmærksom på, at det er en databehandler for AU.

Videregivelse

Hvis du har krydset 'Ja' i spørgsmål 17, skal du huske, at du skal have en politik for videregivelse, og du skal i passende intervaller opdatere fortegnelsen med angivelse af, hvem personoplysningerne er videregivet til. Du kan læse om dine øvrige forpligtelser i forbindelse med videregivelse på www.au.dk/gdpr/forskning.
Du kan f.eks. være forpligtet til at indhente Datatilsynets tilladelse.

Databehandler

Overførsel

Vær opmærksom på, at deling af personoplysninger med en part uden for EU/EØS eller en international organisation kræver et overførselsgrundlag og evt. en tilladelse fra Datatilsynet.

Fælles dataansvar

7. Aftaler
Her skal du oplyse aftalenummeret eller indsende en kopi af aftalen, hvis du bruger en databehandler eller indgår i et fælles dataansvar.
8. Behandlingsgrundlag
Når du behandler personoplysninger, skal du have et lovligt behandlingsgrundlag (en hjemmel i lovgivningen).
captcha