Anmeld behandling af personoplysninger, hvor AU er databehandler

Her kan du anmelde behandling af personoplysninger til AU's fortegnelse, hvor AU er databehandler.


Anmeld behandling af personoplysninger, hvor AU er databehandler (PID: 1443392)

1. Introduktion
For at få behandlingen af personoplysninger registreret på AU’s fortegnelse, skal du give os en række oplysninger om dig, behandlingen og den dataansvarlige.

Vær opmærksom på:

• at det er dit ansvar, at oplysningerne er korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold.

• at du i nogle tilfælde skal uddybe den information, du giver os. Det vil fremgå af skemaet.

• at anmeldelsen først er indsendt, når du har gennemført alle dele af anmeldelsesskemaet og trykket på ’indsend’. Du vil herefter modtage en kopi af anmeldelsen på den mailadresse, som du har oplyst i skemaet.

• at behandlingen først er registreret, når du har fået tildelt et løbenummer og modtaget et bekræftelsesbrev vedrørende registreringen fra fortegnelsen.

• at bekræftelsen alene er dokumentation på, at du har registreret behandlingen på fortegnelsen. Det er ikke en godkendelse.
2. Stamdata
3. Dataansvarlig
Her skal du give oplysninger om den dataansvarlige, som Aarhus Universitet udfører behandlingen på vegne af.
4. Behandling
Her skal du oplyse hvordan og til hvilket formål, AU skal behandle personoplysninger for den dataansvarlige
5. Personoplysninger
Her skal du oplyse, hvilke typer af personoplysninger du kommer til at behandle.
6. Databehandleraftale og underdatabehandlere

Databehandleraftale

Her skal du give oplysninger om databehandleraftalen, og om du bruger en underdatabehandler.

Underdatabehandlere

Hvis du i forbindelse med leveringen af databehandlerydelsen bruger en underdatabehandler, skal du oplyse dette. Det kan f.eks. være, at du skal foretage en dataindsamling på vegne af den dataansvarlige. I forbindelse med dataindsamlingen bruger du en spørgeskemaudbyder. Spørgeskemaudbyderen er din databehandler og dermed underdatabehandler til den dataansvarlige.
7. Overførsel
Her skal du oplyse, om behandlingen involverer en overførsel til et tredjeland eller en international organisation. Dvs. overførsel af oplysninger til en uden for EU/EØS eller en international organisation. F.eks. hvis din underdatabehandler er hjemmehørende i et tredjeland.
8. Behandlingssikkerhed
Hvordan du skal beskytte personoplysninger, afhænger af typen af oplysninger, antallet og hvem du behandler oplysninger om. Eksempel:
• Tekniske foranstaltninger: F.eks. opbevaring på en sikker server, kryptering, pseudonymisering, mv.
• Organisatoriske foranstaltninger: F.eks. rettighedsstyring, uddannelse mv.
captcha