Oversigt over skabelonerEksterne tilskudsmidler

Skabelonnr. Tekst Anvendelse Link Bemærk
SK1011 SKABELON, FI med forudgående ansøgning Hvis der ligger et ansøgt projekt i NS Link =SK1012-SK1025, visse aktivitetsværdier oprettes ved ansøgning
SK1012 SKABELON, FI uden forudgående ansøgning Hvis der ikke ligger et ansøgt projekt i NS Link Udledt af SK1010
SK1013 SKABELON POC/FI med forudgående ansøgning Hvis der ligger et ansøgt projekt i NS Link =SK1015-SK1025, visse aktivitetsværdier oprettes ved ansøgning
SK1015 SKABELON POC/FI uden forudgående ansøgning Hvis der ikke ligger et ansøgt projekt i NS Link Udledt af SK1010
SK1016 SKABELON GUDP med forudgående ansøgning Hvis der ligger et ansøgt projekt i NS Link =SK1017-SK1025, visse aktivitetsværdier oprettes ved ansøgning
SK1017 SKABELON GUDP uden forudgående ansøgning Hvis der ikke ligger et ansøgt projekt i NS Link Udledt af SK1010
SK1019 SKABELON Højteknologifonden med forudgående ansøgning Hvis der ligger et ansøgt projekt i NS Link =SK1020-SK1025, visse aktivitetsværdier oprettes ved ansøgning
SK1020 SKABELON Højteknologifonden uden forudgående ansøgning Hvis der ikke ligger et ansøgt projekt i NS Link Udledt af SK1010
SK1021 SKABELON DG med forudgående ansøgning Hvis der ligger et ansøgt projekt i NS Link =SK1022-SK1025, visse aktivitetsværdier oprettes ved ansøgning
SK1023 SKABELON DANIDA FELLOWSHIP CENTRE med forudgående ansøgning Hvis der ligger et ansøgt projekt i NS Link =SK1024-SK1025, visse aktivitetsværdier oprettes ved ansøgning
SK1026 Skabelon videreforsendelser Tilføjelse til proj. m. videreforsendelser Link Kopieres ind i øvrige skabeloner, når der forekommer videreforsendelse. Del af SK1025
SK1034 SKABELON EU ERC FP7 uden forudgående ansøgning Hvis der ikke ligger en forudgående ansøgning i NS Link Udledt af SK1010
SK1044 Skabelon, Erasmus Mundus Koordinator Hvis vi er koordinator Link Udledt af SK1010
SK1045 Skabelon, FP7 wp/activities Link Udledt af SK1010
SK1046 Skabelon, FP7 activities uden wp Link Udledt af SK1010
SK1062 FI Medfinansiering Medfinansiering ifm. TF Link Passer til SK1012
SK1063 POC FI Medfinansiering Medfinansiering ifm. TF Link Passer til SK1015
SK1064 GUDP Medfinansiering Medfinansiering ifm. TF Link Passer til SK1017
SK1066 Højteknologifonden Medfinansiering Medfinansiering ifm. TF Link Passer til SK1020
SK1068 DG Medfinansiering Medfinansiering ifm. TF Link Passer til SK1022
SK1093 Horizon 2020 Link
SK1099 Minimedfinansieringsskabelon Skabelon med få medfinansieringslinjer Link
SK1101 MSCA EU H2020 Link
SK1105 VD Eksterne Midler Link
SK1106 Mini-skabelon Eksterne Midler Link
SK1110 Horizon 2020 m/wp Link
SK1112 ERC Link
SK1114 Grand Solutions Link
SK1115 GS Hjemskrivning Link
SK1116 HE skabelon Link
SK1117 Horizon Europe m/wp Link
SK1118 EIT Link
SK1119 Horizon Europe ERC u/wp Link
                                                                                                                                                                                                                               Til toppen

Ordinær drift

Skabelonnr. Tekst Anvendelse Link Bemærk
SK1001 Institutskabelon Ordinær drift uden
projektøkonomistyring
Link
SK1003 Skabelon FORDELFRA BYGNINGSDRIFT
(EJ 3665 OG 3666)
Anvendes af AU PLAN, tømmes kvartalsvis      Link
SK1005 VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER
(art 3665+3666)                   
Anvendes af HO og AU PLAN Link
SK1018 Ph.d.-skoleskabelon (HE) Link
SK1039 Skabelon Strategiske Midler Interne strategiske forskningsmidler (USM
og TSM)
Link
SK1051 Lønafstemning - SLS STED xx Anvendes ved afstemning Link
SK1054 Skabelon, NN- rejseomkostninger Link Anvendes af AR
SK1061 Analyseprojekt RKS Link Anvendes af RKS
SK1094 Løn og kontorhold - fælles Link
SK1102 AU CHF Link
SK1108 AV Myndighedsbetjening Foulum Link
                                                                                                                                                                                                                               Til toppen

Andre skabeloner

Skabelonnr. Tekst Anvendelse Link Bemærk
SK1014 Supplement til SK1004 Link Manglende driftsomk.aktiviteter i 1. version/slettes senere
Budgetskabelon(er), DR2 Mangler p.t., som SK1006 stort set
Retsmedicin Mangler p.t. Som institutskabelon indtil videre
Generiske aktivitetsværdier Til projektopretternes orientering Mangler p.t. Listning af aktiviteter med tværgående betydning
SK1036 IV-kurser/Undervisning Link Anvendelse til DR2
SK1037 IV-Rådgivning/Analyse Link Anvendelse til DR2
SK1107 Rådgivning og Analyse RKS Link
                                                                                                                                                                                                                               Til toppen