Båndet for undervisnings- og eksamensadministration (UVAEKA)

Referat arkiv

Se referater fra tidligere møder i UVA/EKA-båndet.

Medlemmer og formål

Båndet for undervisning- og eksamensadminstration (UVA/EKA) er etableret for at sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af hovedområder og fællesservice vedrørende følgende studieadministrative processer:

  • Planlægning og afvikling af undervisning
  • Planlægning og afvikling eksamen
  • Udsted bevis

Medlemmerne er lederne for Undervisnings- og eksamensadministration på de administrative centre. Båndet serviceres af en driftskoordinator fra Studiesystemer. Desuden deltager specialister efter behov.

Kommissorium for de tværgående bånd.

Ønsker du at komme i kontakt med UVA/EKA-båndet?

Mødeplan

Båndet mødes onsdage i ulige uger, dog ikke i juli.