LGU - Ledergruppen på uddannelsesområdet

LGU er en forkortelse for Ledergruppen på uddannelsesområdet. LGU består af fakulteternes uddannelseschefer samt funktionschefer og vicedirektør i AU Uddannelse. LGU mødes hver tredje uge mhp. at  understøtte samarbejdet dels mellem de administrative centre, dels mellem fællesadministrationen og de administrative centre på det uddannelsesadministrative område. LGU kan samlet kontaktes via mailinglisten LGU - Ledergruppen på uddannelsesområdet

Uddannelseschefer

AU Uddannelse

Vicedirektør (formand for LGU)

Studiestøtte

Sekretariatsbetjening

Signe Osbahr

Specialkonsulent

International Uddannelse

Studiesystemer

Vejledning og Studieinformation

Optagelse

Uddannelsesstrategisk sekretariat

Referater