KOM-forum

Formål

  • KOM-forum (Kommunikationsforum) er universitetets koordineringsorgan for kommunikation.
  • AU's presse- og kommunikationschef er formand for KOM-forum og derudover deltager de fire fakulteters kommunikationschefer, webchefen (AU IT), og chefen for Event og Kommunikationsstøtte (AU Forskning og Eksterne Relationer).
  • Ud over koordinering, gensidig orientering og erfaringsudveksling, rådgiver KOM-forum Universitetsledelsen i kommunikationsstrategiske spørgsmål og er bl.a. ansvarlig for det årlige review af universitetets kommunikationspraksis.
  • KOM-forum nedsætter midlertidige arbejdsgrupper eller permanente undergrupper efter behov. 
  • KOM-forum sekretariatsbetjenes af Universitetsledelsens Stab. 

Medlemmer

Formand

Sys Christina Vestergaard

Kommunikations- og Pressechef Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse

Sekretær

Øvrige medlemmer

Aase Bak

Chef for Kommunikation og Eksterne Relationer Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer

Anders Frølund

Chef for Events og Kommunikationsstøtte AU Forskning og Eksterne Relationer - Events og Kommunikationsstøtte

Ulla Krag Jespersen

Kommunikationschef, Health Administrationscenter Health - Health Kommunikation

Steffen Longfors

Chef for udvikling og brugeroplevelser AU IT - Udvikling og brugeroplevelser

Anne-Mette Siem

Kommunikationschef Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Kommunikation

Steen Weisner

Funktionschef Administrationscenter Arts - Arts Ph.d.-administration