Regler for ophængning og uddeling af materialer i valgperioden

For at give alle lister og listeforbund lige mulighed for ophængning og uddeling af valgmateriale, fastsættes følgende regler. 

 1. Valgperioden starter to uger før valgets første dag og løber til ugen efter valget.  
 2. Ophæng af valgplakater på offentlige veje følger de kommunale regler jf. vejlovens § 84-85/privatvejlovens § 66a-66b Disse principper skal også følges for ophængning på AU’s private, bygningsnære arealer (AU p-pladser og lign.)
  Der må hænge plakater (med tape eller Blue Tack, for bedst mulig beskyttelse af vægge og vinduer) på: 
  • Fælles opslagstavler
  • Døre – dog ikke i ansigtshøjde. Der må ikke ophænges på hoveddøre og glaspartier ved hovedindgange
  • Vinduer i fællesarealer
  • Der må uddeles flyers på hele AU, jf. dog punkt 3. Uddeling af materiale må foregå foran bygninger og i områder indenfor, hvor det ikke generer universitetets aktiviteter. 
 3. Kantiner definerer selv reglerne for ophæng og uddeling i kantinerne. Der opfordres dog til, at de følger samme standardregler som det øvrige AU. Uddeling af mad og drikkevarer i forbindelse med valget koordineres altid med den pågældende kantine. 
 4. Alle regler fra de forskellige områder offentliggøres på au.dk/valg senest to måneder før valget. 
 5. De forskellige lister og listeforbund er selv ansvarlige for at pille plakater ned, inkl. tape og Blue Tack – det hele skal tages ned. Dette skal ske i ugen efter valget. 
 6. Uddeling af valgmateriale og ophængning af valgplakater må ikke forstyrre undervisning eller andre aktiviteter, som finder sted på campus. 
 7. Der må ikke uddeles valgmateriale i undervisningslokaler og auditorier. 
 8. Der henvises i øvrigt til AU’s retningslinjer vedr. uddeling af materiale på AU

Af hensyn til koordinering med de fire lokalforvaltninger og bygningernes forskellige indretning, skal studenterorganisationerne kontakte de tekniske chefer for de fire lokalforvaltninger i god tid inden valget, med henblik på at aftale praktikken for det kommende valg. Herudover skal studenterorganisationerne aflevere en liste over ansvarlige kontaktpersoner til de tekniske chefer. 

På lokalforvaltningerne kan følgende personer kontaktes: