TIDSPLAN 2024

BEMÆRK: DENNE TIDSPLAN ER FORELØBIG - Endelig plan publiceres ca. d. 1. okt. 2024

­

Mandag 19. august 2024
Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Tirsdag 20. august – fredag 6. september 2024
Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Søndag 15. september 2024
Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed. 

Onsdag 18. september 2024
Frist for godkendelse af valgcirkulære. 

Fredag 20. september 2024
Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Onsdag 2. oktober 2024
Alle stemmeberettigede kan fra denne dato ved at logge ind på e-valg se, om de står korrekt opført med stemmerettigheder. Valgsekretariatet kontaktes, såfremt der er fejl i opsætningen.

Fredag 5. oktober 2024 kl. 16.00
Frist for indsigelse mod egne stemmerettigheder.

Mandag 7. oktober 2024 kl. 9.00
Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 11. oktober 2024 kl. 12.00
Frist for opstilling af kandidater.
 

Onsdag 23. oktober 2024
Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Mandag 28. oktober 2024 kl. 12.00
Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Mandag 28. oktober 2024
Kampagneperioden begynder og løber til ugen efter valget.

Tirsdag 29. oktober 2024
Liste- og valgforbund offentliggøres.

Fredag 1. november 2024
Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 6. november 2024 kl. 12.00
Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Tiosdag 7. november 2024
Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 7. november 2024
Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 11. november kl. 9.00 – torsdag 14. november 2024 kl. 16.00
Afholdelse af valg.
 

­Fredag 15. november 2024
Optælling af valg.

Tirsdag 19. november 2024
Offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Tirsdag 26. november 2024 kl. 12.00
Frist for klager over de afholdte valg.

Lørdag den 1. februar 2025
Nyvalgte tiltræder.