TIDSPLAN 2023

 

Mandag 14. august 2023
Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Tirsdag 15. august – fredag 8. september 2023
Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Onsdag 20. september 2023
Møde i valgudvalget, hvor det endelige cirkulære godkendes. 

Torsdag 21. september 2023
Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Søndag 1. oktober 2023
Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed. 

Mandag 2. oktober 2023
Alle stemmeberettigede kan fra denne dato ved at logge ind på e-valg se, om de står korrekt opført med stemmerettigheder. Valgsekretariatet kontaktes, såfremt der er fejl i opsætningen.

Torsdag 5. oktober 2023 kl. 16.00
Frist for indsigelse mod egne stemmerettigheder.

Fredag 6. oktober 2023 kl. 9.00
Periode for opstilling af kandidater begynder.

Torsdag 12. oktober 2023 kl. 12.00
Frist for opstilling af kandidater.
 

Mandag 23. oktober 2023
Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Fredag 27. oktober 2023 kl. 12.00
Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Mandag 30. oktober 2023
Liste- og valgforbund offentliggøres.

Mandag 30. oktober 2023
Kampagneperioden begynder og løber til ugen efter valget.

Onsdag 1. november 2023
Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Mandag 6. november 2023 kl. 12.00
Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Tirsdag 7. november 2023
Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Tirsdag 7. november 2023
Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 13. november kl. 9.00 – torsdag 16. november 2023 kl. 16.00
Afholdelse af valg.
 

­Fredag 17. november 2023
Optælling af valg.

Tirsdag 21. november 2023
Offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Tirsdag 28. november 2023 kl. 12.00
Frist for klager over de afholdte valg.

Torsdag den 1. februar 2024
Nyvalgte tiltræder.