Ny medarbejder på AU - kom godt i gang

Bygninger, parkering og adgang

Find rundt på AU
AU er en stor organisation, der også fysisk breder sig over et stort areal. Derfor er det en god idé at have et kort ved hånden for at finde en særlig bygning eller mødelokale. Du også downloade app'en "AU-find" til din smartphone.


Parkering

Mange parkeringsområder i forbindelse med AU kræver en parkeringstilladelse. Som medarbejder skal du registrere din bil for at benytte dig af AU's medarbejderparkering. 


Adgangskort/nøglekort

For at få adgang til AU's bygninger skal du bruge et adgangskort/nøglekort samt en dertil knyttet pinkode. Det er kun en særlig adgangsgiver, der kan bestille dit kort. Kontakt din nærmeste leder for at få oplyst, hvem din adgangsgiver er.

Ansættelsesforhold

Arbejdsmiljø
AU ønsker en åben dialog om det daglige arbejdsmiljø.


Arbejdstid


DHL-Stafetten
AU deltager hvert år til DHL-stafetten med hold i både Aarhus, Odense og København.


Ferie
På AU foregår ferieplanlægning i dialog mellem leder og medarbejder.


Kompetenceudvikling
AU vil være en arbejdsplads, der giver medarbejderne mulighed for både faglig og personlig udvikling og så stor selvstændighed som muligt i tilrettelæggelsen af arbejdet. 


Løn
På AU er det HR, der administrerer løn.


Samarbejdsudvalg
Der er et hovedsamarbejdsudvalg på AU og lokale samarbejdsudvalg i de forskellige enheder. Samarbejdsudvalgene består af ledere og medarbejdere, som drøfter initiativer og tiltag, som har betydning for de ansattes arbejdsvilkår. 


Sygdom og fravær
Som medarbejder er du berettiget til fravær fra arbejde i en række situationer. Det kan være i forbindelse med sygdom, men der kan også være andre årsager.


Træningsfaciliteter for ansatte på AU
På AU finder du en række motionsrum og træningsfaciliteter for medarbejdere. For at benytte faciliteterne skal du nogle steder være medlem af den lokale personaleforening og andre steder kræves der medlemskab af motionsklubben.

Personoplysninger og personlig hjemmeside

Beskyttelse af personoplysninger (GDPR)
Arbejder du med personoplysninger, er det vigtigt, at du følger lovgivningen på området.


e-læringskursus om persondataregler

Alle ansatte på AU har adgang til et e-læringskursus om persondatareglerne. 


Medarbejderstamkort

Dine primære medarbejderoplysninger såsom telefonnummer eller bygningsnummer er registreret i medarbejderstamkortet, hvor eventuelle rettelser/tilføjelser også skal foretages.


Medarbejderprofil
På din medarbejderprofil kan du rette dine profiloplysninger, skifte adgangskode og se din ferie- og fraværsoversigt.


Personlig medarbejderhjemmeside

Alle medarbejdere på Aarhus Universitet har en personlig hjemmeside, som redigeres via AU's forskningsregistreringsystem Pure. Her kan du blandt andet registrere forskningspublikationer, oprette cv og uploade profilbillede.

Styr på informationssikkerheden
Cyberangreb og dermed risikoen for at få stjålet information, rangerer som en af de største trusler mod Danmark ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste. Informationssikkerhed er ikke blot en teknisk udfordring, men handler også om, hvordan du agerer, når du arbejder med information.

IT og systemer på AU

Listen er et udvalg af systemer på AU. I emneindekset kan du finde yderligere systemer.

mitHR
mitHR er det personaleadministrative HR-system ved AU. Systemet bruges til personaleadministration, fraværsregistrering og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).


AURAP
AURAP er AU's fælles portal for rapportering. Portalen består af en række standardrapporter, der giver mulighed for at lave økonomisk opfølgning på bestemte projekter.


Brightspace
Brightspace er Aarhus Universitets fælles læringsplatform, som bruges til undervisningsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem undervisere og studerende out-of-class.


Digital eksamen 
Information, hjælp og vejledninger til afholdelse, bedømmelse mv. af digitale eksaminer.

  • Læs mere om digital eksamen


Indfak
AU anvender systemet IndFak2 til modtagelse af fakturaer. På AU foregår fakturamodtagelse, bogføring og betaling til leverandør fuldt elektronisk.


IT-support og bestilling af elektronisk udstyr
IT-support er både åben for personlig, skriftlig og telefonisk henvendelse, hvis du oplever problemer med dit udstyr. I IT-webshoppen kan du efter aftale med din nærmeste leder bestille diverse IT-udstyr samt software. 

Medarbejderprofil

På din medarbejderprofil kan du rette dine profiloplysninger, skifte adgangskode og se din ferie- og fraværsoversigt.


Outlook
Outlook er Aarhus Universitets fælles mail- og kalendersystem og en vigtig forudsætning for at sikre effektiv kommunikation og et tættere samarbejde på tværs af fakultet og universitet. Hvis du har brug for at tilgå din AU-mail via en browser, kan du logge på din webmail.


Pure
Pure er AU's forskningsregistreringsystem. Her kan du formidle og synliggøre din forskning ved blandt andet at registrere forskningspublikationer, -aktiviteter og -projekter


RejsUd
Udlæg og rejseudgifter, som efterfølgende skal refunderes af Aarhus Universitet, skal som udgangspunkt afregnes via systemet RejsUd. 

  • Læs mere om RejsUd


Stads
STADS er det studieadministrative system på AU. Via STADS administreres og formidles oplysninger om studerendes studieaktiviteter og -forløb.


Trådløst netværk og VPN-forbindelse
Aarhus Universitet har 3 trådløse netværk, som er tilgængelige på hele AU. Via en VPN-forbindelse kan du også tilgå nogle af AU's services hjemmefra.


Workzone
Workzone er AU's officielle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Nyhedsbreve

Universitetsledelsens nyhedsbrev
Nyhedsbrevet fra universitetsledelsen på Aarhus Universitet udsendes hver fredag og beskæftiger sig med aktuelle aktiviteter og diskussioner.


Administrationens nyhedsbrev

Enhedsadministrationen udsender ca. en gang om måneden et nyhedsbrev til alle administrative medarbejdere.  Nye medarbejdere i administrationscentre bliver automatisk tilmeldt nyhedsbrevet.


Find flere nyhedsbreve

De nævnte nyhedsbreve udgør kun et lille udvalg af de nyhedsbreve, du kan abonnere på her på Aarhus Universitet. Du kan finde flere nyhedsbreve i oversigten over nyhedsbreve.

Hjemmesider og sociale medier

Medarbejderservice på AU

Medarbejderservice på AU indeholder alle fælles værktøjer, vejledninger og serviceydelser fra administrationen, som du har behov for som medarbejder på Aarhus Universitet - uanset om du er videnskabelig eller administrativ ansat.  


Medarbejderportaler

Alle enheder på AU - institutter, fakulteter og vicedirektørområder - har mulighed for at have en lokal medarbejderportal, der indeholder lokale nyheder og informationer rettet mod enhedens medarbejdere. 

 

International Staff 

International Staff Office (ISO) varetager hjemmesiden International Staff med information målrettet internationale medarbejdere på AU knyttet til det at leve og arbejde i Danmark. 

 

Omnibus

Omnibus er den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet. Avisen er uafhængig og redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe ved Aarhus Universitet.


Eksterne hjemmesider

Aarhus Universitets eksterne hjemmeside hedder au.dk. Derud over har alle institutter og fakultetet deres egne eksterne hjemmesider, der har til formål at præsentere enhederne udadtil.


AU på de sociale medier

Følg med på AU's officielle profiler på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og Youtube.