Kreditorgruppen, AU Økonomi - Opgavefordeling

Fakturahåndtering:

 • Business and Social Sciences (BSS)
 • Fællesadministrationen (FA)
 • Natural Sciences (Nat-NS)
 • Technical Scienses (Tech-TS)
 • IndFak
 • Navision
 • PBS

Fakturahåndtering:

 • Arts (AR)
 • Health (HE)
 • IndFak
 • Navision
 • PBS

Betalinger:

 • Spørgsmål vedr. betalinger
 • Bankkvittering
 • Oprettelse af PBS
 • Leverandør rykker henvendelser
 • Telenor ændringer (Lene Lunde)
 • Rådgivning vedr. told (Oksana Orlenko)

Funktionspostkasser:


Købsmoms, told og afgifter:

 • Rådgivning vedr. købsmoms
 • Momsinstruks
 • Rådgivning vedr. told 
 • Afgiftsberegning EL og vand

Funktionspostkasser:


Anlægsaktiver:

 • Oprettelse og lukning af anlæg
 • Flytning af anlæg til et andet projekt
 • Afskrivning af anlæg
 • AU reg.nr. / Tyverimærkning
 • Overhead
 • Periodisering

Funktionspostkasse:


Dokumentation eksterne projekter:

 • Behandling af moms på eksterne projekter

  • IndFak købsfakturaer og købskreditnotaer
  • RejsUd bilag
  • Omposteringer
 • Dokumentation på eksterne projekter

 • GUDP og NIFA – Bilag 4

Funktionspostkasse:


Procesoptimeringsteam (POT):

 • Procesoptimering vha. digitalisering og automatisering

Funktionspostkasse:Medarbejdere i Kreditorgruppen

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Baunsgaard, Henrik Lamers Harth Kontorfunktionær henrik.baunsgaard@au.dk +4587153313 1912, 321
Christensen, Xenia Nørgård Regnskabsmedarbejder xenia.christensen@au.dk +4587153438 1912, 318
Dam-Johansen, Lotte Regnskabsmedarbejder lotte.dam@au.dk +4587152436 1912, 324
Fuhlendorff, Mette Regnskabsmedarbejder mette.fuhlendorff@au.dk +4587153498 1912, 324
Houen, Mariann Regnskabsmedarbejder mariann.houen@au.dk +4587150543 1912, 324
Jørgensen, Pia Adelheid Regnskabsmedarbejder pia.jorgensen@au.dk +4587153463 1912, 324
Knudsen, Gennie Søholm Regnskabsmedarbejder gennie.knudsen@au.dk +4587152461 1912, 318
Krattet, Michael Hertzum Regnskabsmedarbejder michael.krattet@au.dk +4587152861 1912, 318
Kyed, Jørn Borlev Regnskabsmedarbejder jorn.kyed@au.dk +4587153468 1912, 318
Lauridsen, Gitte Steen Overassistent gitte.lauridsen@au.dk +4587152854 1912, 315
Liisberg, Louise Bering Regnskabsmedarbejder louise.liisberg@au.dk +4593522672 1912, 322
Lunde, Lene Regnskabsmedarbejder lene.lunde@au.dk +4587153534 1912, 318
Lykkegård Thomsen, Tina Regnskabsmedarbejder tina.thomsen@au.dk +4587150542 1912, 324
Mølgaard-Andersen, Maria Salomon Kontorfunktionær maria.salomon@au.dk +4587152857 1912, 315
Mortensen, Lise K. Teamleder lise.mortensen@au.dk +4587152083 1912, 322
Müermann, Merete Bønding Kontorfunktionær merete.muermann@au.dk +4587152895 1912, 324
Nissen, Erik Regnskabsmedarbejder erik.nissen@au.dk +4587153462 1912, 321
Orlenko, Oksana Overassistent oksana.orlenko@au.dk +4587151234 1912, 318
Rosenbæk Hall, Stephanie Regnskabsmedarbejder stephanie.hall@au.dk +4587153472 1912, 324
Solis, Jose Carlos Regnskabsmedarbejder carlos.solis@au.dk +4587153458 1912, 315