Budgetenheden, AU Økonomi

Enhedens opgaver

  • Beslutningsstøtte, servicering og rådgivning af universitetsledelsen og bestyrelsen i økonomirelaterede spørgsmål på AU
  • Fortolkning af FFL materiel + intern rammefordeling af FFL
  • AU Økonomistyring herunder økonomimodel, kostpriser og ressourceallokering
  • Budget- og budgetopfølgning  herunder AU eksternt og internt regnskab - konsolidering og kvalitetssikring
  • Årsregnskab, formålsfordelt regnskab og bidrag til årsrapport
  • Politikker, regler, instrukser, retningslinjer mv. på økonomiområdet
  • Ledelsesinformation herunder Forskningsstatistik, AU i tal, statistikberedskab og andre nøgletal

Medarbejdere i Budgetenheden

NAVN JOBTITEL E-MAIL TELEFON/KONTAKT BYGNING
Sørensen, Morten Vils Chefkonsulent morten.vils@au.dk 23 81 28 54 / Teams 1918, 335
Østergaard, Mikael Specialkonsulent mikael.oestergaard@au.dk Teams 1918, 335
Jørgensen, Sara Lentz Controller sara.lentz@au.dk Teams 1918, 335
Garlov, Daniel Controller daniel.garlov@au.dk Teams 1918, 335
Larsen, Frederik Hjorth Specialkonsulent frederik.larsen@au.dk  Teams 1918, 335