Studiesystemer, AU Uddannelse

Afdelingens opgaver

Studiesystemer varetager systemejerskabet af AU’s studiesystemer og samler opgaver knyttet til porteføljestyring, projektledelse, system- og forretningsudvikling, systemstrategi og -analyse, systemforvaltning, test og implementering af opdateringer samt brugersupport. Afsnittets opgave er:

  • at sikre driftsstabilitet og support omkring AU’s studieadministrative systemer
  • at drive udviklingen af systemer, integrationer og funktionalitet i tæt dialog med videnskabelige medarbejdere, studerende og medarbejdere i administrationen
  • at varetage opgaver forbundet med afvikling af de større skriftlige eksamener under tilsyn.

Medarbejdere i Studiesystemer

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Andreasen Bjerrum, Tina AC-fuldmægtig tab@au.dk +4540180239 1445, 313
Arborg, Pernille pernillea@au.dk 1445
Bøge, Kurt Funktionschef kurt.boge@au.dk +4593509039 1445, 334
Elbro, Louise Fuldmægtig loel@au.dk 1445
Hansen, Sebastian Laborne Dencker Studentermedhjælper sldh@au.dk 1445
Helstad, Dag Amund Forretningskonsulent dagh@au.dk
Hinrichs, Anne Forretningskonsulent ahi@au.dk +4528251847
Hoppe, Orla Chefkonsulent oh@au.dk +4587152647 1445, 323
Josefsen, Morten Bak mbjo@au.dk +4521337907 1445, 334
Juveng, Sissel Kjær juveng@au.dk +4587153409 1445, 313
Kielsgård, Anja Rimmer Chefsekretær a.kielsgaard@au.dk +4551180903 1430, 218
Larsen, Per Guldbæk Programleder pgl@au.dk +4521551293 1448, 317
Lausten, Henriette Louise Fuldmægtig hll@au.dk +4593521730 1445, 326
Madsen, Mikkel Teamkoordinator mima@au.dk +4521186299 1443
Mulalic, Dino studenter programmør dino@au.dk 1445, 317
Mønster, Lasse Specialkonsulent lsm@au.dk +4587152018 1445, 325
Nisker Toppenberg, Morten Forretningskonsulent nisker@au.dk +4593508887 1445, 319
Nørskov, Kim kimn@au.dk +4521730142 1445, 321
Parner, Bjarke Forretningskonsulent bjp@au.dk +4587152625 1445, 326
Rathcke, Thomas Specialkonsulent tr@au.dk +4587152814 1445, 319
Rudbeck, Christian Daugaard rudbeck@au.dk 1445
Schrøder, Birgitte birgitte.s@au.dk +4587153287 1445, 313
Steffensen, Helle Stolzenbach hss@au.dk +4587153429 1445, 330
Svensson, Lone lsv@au.dk +4587152831 1445, 012
Vestergaard, Thomas Fuldmægtig thv@au.dk +4587152796 1445, 321
Wolf, Esben Programleder esbenw@au.dk +4593521300 1445
Øelund, Pia Munkholm Kontorfunktionær piao@au.dk

1425489 / i40