Studiesystemer, AU Uddannelse

Studiesystemer består af 3 enheder:

Studiesystemforvaltning

Studiesystemforvaltningen varetager forvaltning og support af AU’s studieadministrative systemer. Afsnittets primære opgaver er:  

  • at sikre driftsstabilitet og brugersupport omkring AU’s studieadministrative systemer
  • at sikre videreudvikling og løbende vedligehold af systemer, integrationer og funktionalitet i tæt samarbejde med de relevante interessenter

Studiesystemer – udvikling

Enheden 'Studiesystem - udvikling' arbejder med de større strategiske og prioriterede projekter, hvor AU Uddannelse er projektejere. Det gælder projekter i både anskaffelses- og implementeringsfasen. Afsnittets primære opgaver er at sikre:  

  • projektledelse, koordinering og facilitering af afdelingens projekter
  • tværgående samarbejde, koordinering af brugerinddragelse, specifikation, test og styring af aftaler med leverandører

Eksamenstilsynet

Eksamenstilsynet varetager de administrative opgaver, der er forbundet med afholdelse af universitetets skriftlige tilsynsprøver. Afsnittets primære opgaver er:  

  • Lokaleplanlægning
  • Vagtplanlægning og lønafregning for tilsynsvagter
  • Afholdelse af skriftlige tilsynsprøver 

 

Medarbejdere i Studiesystemer

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Andersen, Mai Ammitsbøl Chefsekretær maan@au.dk +4593522460 1445, 325
Bojesen, Jens Stærk Projektleder jsb@au.dk 331
Bøge, Kurt Programchef kurt.boge@au.dk +4593509039 1445
Elbro, Louise Fuldmægtig loel@au.dk +4593522118 +4593522118 1445, 327
Helleshøj, Marianne Elisabeth Teamleder mehe@au.dk +4593522365 +4593522365 1445, 330
Helstad, Dag Amund Forretningskonsulent dagh@au.dk +4529480992 +4529480992 1445, 326
Hinrichs, Anne Forretningskonsulent ahi@au.dk +4528251847 1445, 319
Hoppe, Orla Chefkonsulent oh@au.dk +4587152647 +4528992190 1445, 323
Josefsen, Morten Bak Forretningskonsulent mbjo@au.dk +4521337907 +4521337907 1445, 315
Juveng, Sissel Kjær Forretningskonsulent juveng@au.dk +4587153409 +4551440011 1445, 321
Kvitzau, Trine Eske Funktionschef tkvitzau@au.dk +4530304631 +4530304631 1445, 334
Larsen, Per Guldbæk Programleder pgl@au.dk +4521551293 +4521551293 1448, 329
Madsen, Mikkel Teamkoordinator mima@au.dk +4521186299 1445, 319
Møller, Sara Forretningskonsulent sklm@au.dk
Møller Andersen, Christina AC-fuldmægtig cma@au.dk +4551666544 1445, 312
Mønster, Lasse Specialkonsulent lsm@au.dk +4587152018 +4523716798 1445, 322
Nisker Toppenberg, Morten Forretningskonsulent nisker@au.dk +4593508887 1445, 312
Nygaard, Natashia Maise It medarbejder namn@au.dk 1445
Parner, Bjarke Forretningskonsulent bjp@au.dk +4587152625 1445, 313
Qvistgaard, Magnus Projektleder magnusqvistgaard@au.dk +4528992219 +4528992219 1445
Qvortrup, Jeanne Projektleder jeqv@au.dk +4529453839 1445
Rasmussen, Sofie Boeriis It medarbejder sbr@au.dk
Rudbeck, Christian Proceskonsulent rudbeck@au.dk +4593521976 1445, 326
Schrøder, Birgitte Tværgående forretningskonsulent birgitte.s@au.dk +4526602412 1445, 315
Sikjær, Camilla Projektkoordinator casi@au.dk +4593522367 1445, 331
Skærsø, Pernille Projektleder pernillea@au.dk +4593522110 +4593522110 1445, 331
Sparre, Sune Ketil Fuldmægtig susp@au.dk 319
Svensson, Lone Eksamensplanlægger lsv@au.dk +4587152831 1445, 336
Vestergaard, Thomas Fuldmægtig thv@au.dk +4587152796 1445, 312
Øelund, Pia Munkholm Kontorfunktionær piao@au.dk +4587152504 1445, 327