Studiesystemer, AU Uddannelse

Afdelingens opgaver

Studiesystemer varetager systemejerskabet af AU’s studiesystemer og samler opgaver knyttet til porteføljestyring, projektledelse, system- og forretningsudvikling, systemstrategi og -analyse, systemforvaltning, test og implementering af opdateringer samt brugersupport. Afsnittets opgave er:

  • at sikre driftsstabilitet og support omkring AU’s studieadministrative systemer
  • at drive udviklingen af systemer, integrationer og funktionalitet i tæt dialog med videnskabelige medarbejdere, studerende og medarbejdere i administrationen
  • at varetage opgaver forbundet med afvikling af de større skriftlige eksamener under tilsyn.

Medarbejdere i Studiesystemer

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Ammitsbøl Andersen, Mai Chefsekretær maan@au.dk +4587152785 1445, 226
Arborg, Pernille Projektleder pernillea@au.dk +4593522110 +4593522110 1445, 331
Bøge, Kurt Programchef kurt.boge@au.dk +4593509039 +4593509039 1445, 334
Elbro, Louise Fuldmægtig loel@au.dk +4593522118 +4593522118 1445, 327
Hansen, Sebastian Laborne Dencker Studentermedhjælper sldh@au.dk 1445, 321
Helleshøj, Marianne Elisabeth Teamleder mehe@au.dk +4593522365 1445
Helstad, Dag Amund Forretningskonsulent dagh@au.dk +4529480992 +4529480992 1445, 313
Hinrichs, Anne Forretningskonsulent ahi@au.dk +4528251847 +4528251847 1445, 315
Holmgaard, Peter It-konsulent peterh@au.dk
Hoppe, Orla Chefkonsulent oh@au.dk +4587152647 +4528992190 1445, 323
Josefsen, Morten Bak Forretningskonsulent mbjo@au.dk +4521337907 +4521337907 1445, 315
Juveng, Sissel Kjær Forretningskonsulent juveng@au.dk +4587153409 +4551440011 1445, 321
Larsen, Per Guldbæk Programleder pgl@au.dk +4521551293 +4521551293 1448, 329
Madsen, Mikkel Teamkoordinator mima@au.dk +4521186299 1445, 319
Mulalic, Dino studenter programmør dino@au.dk 1445, 321
Møller Andersen, Christina AC-fuldmægtig cma@au.dk +4551666644 1445
Mønster, Lasse Specialkonsulent lsm@au.dk +4587152018 +4523716798 1445, 322
Nielsen, Peder Funktionschef pmn@au.dk +4524528733 +4524528733 1445, 334
Nisker Toppenberg, Morten Forretningskonsulent nisker@au.dk +4593508887 +4593508887 1445, 319
Parner, Bjarke Forretningskonsulent bjp@au.dk +4587152625 1445, 313
Qvortrup, Jeanne Projektleder jeqv@au.dk +4529453839 1445
Rasmussen, Sofie Boeriis Studentermedhjælper sbr@au.dk
Rathcke, Thomas Specialkonsulent tr@au.dk +4587152814 1445, 313
Rudbeck, Christian Proceskonsulent rudbeck@au.dk +4593521976 +4593521976 1445, 313
Schrøder, Birgitte Tværgående forretninskonsulent birgitte.s@au.dk +4587153287 +4526602412 1445, 321
Sikjær, Camilla Projektkoordinator casi@au.dk +4593522367 1445
Svensson, Lone Eksamensplanlægger lsv@au.dk +4587152831 1445, 336
Vestergaard, Thomas Fuldmægtig thv@au.dk +4587152796 1445, 319
Øelund, Pia Munkholm Kontorfunktionær piao@au.dk +4587152504 1445, 327