Medlemmer af Forskningsetisk Komité

Medlemmerne af komiteen er udpeget blandt fremtrædende forskere på fakulteterne. De skal sikre en ensartet og ansvarlig struktur for godkendelse af planlagte projekter og gøre det nemmere for AU-forskere at modtage bevillinger og publicere.

Komitéens medlemmer

Formand

Palle Bo Madsen

Professor Juridisk Institut

Arts

Line Dalsgård

Professor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi

Jette Kofoed

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Aarhus BSS

Heidi Houlberg Salomonsen

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Jesper Wiborg Schneider

Professor Institut for Statskundskab - Dansk Center for Forskningsanalyse

Health

Verner Møller

Professor Institut for Folkesundhed - Idræt

Sebastian Frische

Lektor Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Syd

Natural Sciences

Kristian Hvidtfelt Nielsen

Lektor Institut for Matematik - Videnskabsstudier

Hans Kjeldsen

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Technical Sciences

Preben Kidmose

Professor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Biomedical Engineering - Edison

Derek V. Byrne

Professor, Forskergruppeleder Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund

Underkomité Arts

Kontakt underkomitéens sekretariat på Research.ethics.arts@au.dk

Jette Kofoed

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Line Dalsgård

Professor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi

Hans Kjeldsen

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Underkomité Aarhus BSS

Kontakt underkomitéens sekretariat på legal.bss@au.dk

Jesper Wiborg Schneider

Professor Institut for Statskundskab - Dansk Center for Forskningsanalyse

Heidi Houlberg Salomonsen

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Sebastian Frische

Lektor Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Syd

Underkomité Health

Kontakt underkomitéens sekretariat på forskningsetiskkomite_health@au.dk

Verner Møller

Professor Institut for Folkesundhed - Idræt

Line Dalsgård

Professor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi

Sebastian Frische

Lektor Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Syd

Underkomité Natural Science

Kontakt underkomitéens sekretariat på research.ethics.nat-tech@au.dk

Kristian Hvidtfelt Nielsen

Lektor Institut for Matematik - Videnskabsstudier

Hans Kjeldsen

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Heidi Houlberg Salomonsen

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Underkomité Technical Science

Kontakt underkomitéens sekretariat på research.ethics.nat-tech@au.dk

Preben Kidmose

Professor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Biomedical Engineering - Edison

Derek V. Byrne

Professor, Forskergruppeleder Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund

Verner Møller

Professor Institut for Folkesundhed - Idræt

Den samlede komité

Kontakt den samlede komité på: legal@au.dk.