NIH og andre amerikanske bevillingsgivere

National Institutes of Health  (NIH) er en del af ‘the U.S. Department of Health and Human Services’ og den primære føderale bevillingsgiver til sundhedsvidenskabelig forskning. Udenlandske universiteter kan søge NIH både som hovedansøger og som partner, men generelt gælder det, at NIH kun giver bevillinger til udenlandske institutioner, hvis de kan tilbyde kompetencer, der ikke findes tilsvarende i USA.

National Science Foundation (NSF) støtter grundforskning inden for andre områder end det medicinske. Udenlandske forskningsinstitutioner kan deltage som partnere i projekter støttet af NSF, men ikke være hovedansøger. Forskningsstøtteenheden har registreret AU i NSFs ansøgningssystem "Fastlane", og hvis du deltager i en ansøgning skal du have oprettet en profil i "Fastlane" af Forskningsstøtteenheden.

Office of Naval Research (ONR)

Udover de føderale bevillingsgivere er der også private amerikanske fonde, der uddeler midler til udenlandske fonde. Det gælder bl.a. Bill and Melinda Gates Foundation  og the Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

Til at hjælpe dig med Fast-lane-profilen og NSF kan du kontakte nedenstående

Forskningsstøtteenheden, Ansøgning - HEALTH

Health