Stress – hvad kan I gøre som gruppe?

Vi har alle et ansvar for at sikre et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere sammen passer på og drager omsorg for hinanden og den fælles trivsel.


Her på siden kan du/I finde hjælp og inspiration til, hvordan I i fællesskab kan støtte hinanden i arbejdet med at forebygge, opdage og håndtere usund stress i hverdagen. Lidt forsimplet kan man tale om stress i trivsels-, risiko- og farezonen.
 

TRIVSELSZONEN

Balance og trivsel i hverdagen

Forbigående, kortvarige perioder med stress

Hvordan kan vi som gruppe fremme trivsel og forebygge stress?

 • medvirke til at skabe en kultur præget af åbenhed i forhold til stress og trivsel; f.eks. ved at fortælle om udfordringer eller bede andre om hjælp
 • være nysgerrig efter, hvordan kolleger har det, og drage omsorg for/hjælpe de, der er pressede
 • tage medansvar for enhedens fælles opgaveløsning og trivsel i hverdagen ved at tilbyde faglig sparring, råd og konkret hjælp til opgaver, hvis kollega har behov for det
 • bidrage til at skabe et stærkt og inkluderende fællesskab, f.eks. ved at støtte op om sociale aktiviteter
 • medvirke til en god omgangstone, tidlig håndtering af uenigheder og konstruktiv feedback

RISIKOZONEN

Længere tids ubalance

Fysiske og psykiske symptomer med negative konsekvenser for arbejdsevne og trivsel

Hvordan kan vi som gruppe opdage og reagere på stress hos hinanden?

 • tage kontakt til kollega ved tegn på usund stress og udtrykke bekymring over for kollegaen selv - vær nysgerrig på, om der er brug for hjælp/støtte
 • opfordre kollega til at kontakte leder, hvis vedkommende ikke allerede har gjort det - tilbyd evt. at gå med eller foreslå alternativt at gå til AMR/TR, hvis kollega af en eller anden årsag ikke ønsker at gå direkte til leder
 • følge op og vise ekstra kollegial omsorg i den følgende tid

FAREZONEN

Massiv og langvarig overbelastning

Tiltagende symptomer og egentlig fare for både helbred og arbejdsevne

Hvordan kan vi som gruppe tage hånd om en alvorligt stressramt kollega?

 • tale i fællesskab og sammen med leder om:
  • hvordan vi kan støtte den stressramte (fx koordinere kontakt/blomster o.l.)
  • hvordan vi kan bidrage til at sikre en sund kultur med fælles opbakning for trivsel og opgaveløsning under kollegaens fravær
  • hvorvidt opgaver bør fordeles anderledes, eller om andet kan gøres for at forebygge stress i teamet

Yderligere info og inspiration: