Stress – hvad kan du selv gøre som medarbejder?

Her finder du hjælp og inspiration til, hvad du selv kan gøre for at forebygge, opdage og håndtere usund stress i hverdagen – både hos dig selv og dine kollegaer. Søg hjælp, hvis du føler dig syg af stress.


Stressforebyggelse og håndtering er et fælles ansvar. Som medarbejder har vi et medansvar i forhold til at mærke efter og i samarbejde med kollegaer og ledelse at bidrage til et sundt arbejdsmiljø, hvor vi sammen arbejder for at fremme trivsel og hver især reagerer på usund stress. Lidt forsimplet kan man tale om stress i trivsels-, risiko- og farezonen.

TRIVSELSZONEN

Balance og trivsel i hverdagen

Forbigående, kortvarige perioder med stress

Hvordan kan jeg selv fremme trivsel og forebygge stress?

  • være opmærksom på egne stress-reaktioner og reagere i tide på ændringer i egen adfærd, som kan være tegn på stress
  • tage medansvar for egen trivsel med fokus på motivation, en sund balance imellem tid og opgaver og en god pausekultur
  • bidrage til at skabe en kultur præget af åbenhed om emnet stress og fælles ansvarlighed i forhold til opgaver og trivsel 

RISIKOZONEN

Længere tids ubalance

Fysiske og psykiske symptomer med negative konsekvenser for arbejdsevne og trivsel

Hvordan kan jeg selv opdage og reagere på stress?

  • reagere på vedvarende symptomer ved at tage dialog med egen leder om arbejdsbelastning og prioritering af arbejdsopgaver
  • samarbejde med leder om at afdække belastninger og lægge en plan, der kan aflaste
  • søge råd hos egen læge og kontakte AU’s psykologrådgivning
  • bruge netværk, kolleger/AMR/TR og række ud efter hjælp

FAREZONEN

Massiv og langvarig overbelastning

Tiltagende symptomer og egentlig fare for både helbred og arbejdsevne

Hvordan kan jeg selv tage hånd om alvorlig stress?


Yderligere info og inspiration: