Trivsel, arbejdsopgaver og udvikling

Om MUS til medarbejdere på AU Henrik Philipp Kroer fra AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø

Hør om forberedelse, kompetenceudvikling og feedback


MUS tager udgangspunkt i din hverdag og giver mulighed for en dybere dialog og forventningsafstemning om mål, opgaver, trivsel, samarbejdsrelationer og personlig og faglig udvikling.

Som medarbejder har du – ligesom din leder – et ansvar for at MUS-samtalen bliver både god, konstruktiv og ærlig.


Hvad skal du gøre?

Sådan forbereder du dig

Din leder indkalder dig til MUS og beder dig udfylde en samtaleguide på forhånd.
Samtalen vil handle om:

  • Siden sidst
  • Trivsel og arbejdsglæde
  • Fremtidig karriere- og kompetenceudvikling 

Forhold dig også til, om du har nået de udviklingsmål og aktiviteter, I aftalte på sidste MUS. Tænk også gerne i forskellige muligheder for kompetenceudvikling
 

Forberedelse i mitHR

  • Samtaleguiden i mitHR er opstillet som et spørgeskema med en blanding af multiple choice og åbne spørgsmål. Alle spørgsmål er frivillige, og du kan svare på den måde, du finder mest passende. Se vejledning til samtaleguiden.
  • Du kan inden samtalen sende din forberedelse til den leder, du holder MUS med. Lederen kan herefter forberede sig med dine svar in mente, så I har et godt grundlag for en værdiskabende samtale.
     

Skriv ned løbende

Du står stærkt, hvis du noterer udfordringer, behov og ideer ned hele året. På den måde sikrer du, at din oplevelse af opgaver og trivsel ikke er begrænset til de seneste måneder.

Hvis du ikke er kommet i gang med løbende at notere ned, kan du starte nu!

Nå dine udviklingsmål

Du og din leder bliver i løbet af medarbejderudviklingssamtalen enige om et eller flere udviklingsmål eller -aktiviteter for det kommende år.

  • Det er din opgave at notere disse ned i aftaleskemaet efter samtalen og sende det til godkendelse hos din leder
  • Hav udviklingsmålet for øje i løbet af året og sørg for at afvikle de aftalte aktiviteter

Tag endelig fat i din leder i løbet af året, hvis du kæmper med at nå det aftalte. Måske skal målene justeres, eller I skal se på en anden metode til kompetenceudvikling.

Samtaleguides

Samtaleguiden i mitHR er opstillet som et spørgeskema med en blanding af multiple choice og åbne spørgsmål. Alle spørgsmål er frivillige, og du kan svare på den måde, du finder mest passende. Samtaleguiden er vejledende, forstået sådan, at der gerne må stilles supplerende spørgsmål, udelades underspørgsmål og byttes om på rækkefølgen.

Det er meningen, at det er en flydende samtale, hvor leder og medarbejder hver især stiller de spørgsmål, der falder naturlige. Dog skal samtalen som minimum komme omkring de tre hovedtemaer, som samtaleguiden er inddelt i.

De tre hovedtemaer i samtalen er:

1. Siden sidst - et godt afsæt for at tale om fremtiden
2. Trivsel og arbejdsglæde
3. Fremtidige opgaver og kompetenceudvikling
 

Du finder samtaleguides direkte i mitHR og kan se dem her:


Selve samtalen - hvad kan du forvente?

Hvad, hvor længe og hvordan

En MUS varer typisk ca. 1½ time.

I vil i samtalen komme omkring emnerne i samtaleguiden, men ofte vil I starte samtalen med at afstemme, om der er nogle temaer, I ønsker at lægge særlig vægt på i samtalen. Det kan være f.eks. være, at en bestemt opgave giver udfordringer og kalder på et kompetenceløft. 

MUS er en gensidig udviklingssamtale med et fremadrettet fokus. MUS er ikke en erstatning for løbende dialog og feedback i det daglige. Det er heller ikke en problemsamtale, hvor I fokuserer på opsparede kritikpunkter.

Lyt til hinanden

En MUS med kvalitet, mening og effekt forudsætter, at både du og din leder gør jer umage for at gennemføre en samtale, der er fremadrettet og skaber en udviklende dialog.

En udviklende dialog fordrer, at I lytter til hinanden og prøver at forstå meningen bag det, der bliver sagt, ved at stille uddybende spørgsmål frem for at argumentere imod. Læs: Sådan giver du konstruktiv feedback.

Sådan giver du konstruktiv feedback

Som en del af MUS er der langt op til, at du og din leder giver hinanden feedback på bl.a. opgaveløsning og samarbejde i året, der gik. For at sikre at feedback’en kan bruges konstruktivt, kan denne simple feedback-model med fordel anvendes.

1. Beskriv fakta

Indled med et konkret eksempel, f.eks. en situation, et ordret citat, som giver anledning til feedback.
Gengiv fakta uden at fortolke.

2. Beskriv din oplevelse

Din oplevelse handler kun om dig, derfor bruges vendinger som ”Jeg bliver …” og ”Jeg er … ”. f.eks. imponeret, forvirret, usikker, skeptisk, glad, lettet, inspireret, sur, stolt eller vred.

Vendinger, der dømmer den anden, dur ikke til at give feedback med, f.eks. ”du er …”, ”du bliver …”.   

3. Fortæl, hvad du ønsker

Sig hvad du ønsker, at den anden skal gøre.

Sig hvad du ønsker og vil have fremover, i stedet for hvad du ikke ønsker.